Thay đổi chính về chức năng

 • Fix lỗi hiển thị stack Mana tự động có trong Belt khi bật Auto Has Mana In Belt
 • Fix Bug Skills Delay 0.5s.
 • Fix Bug CPU vẫn cao khi thu nhỏ cửa sổ.
 • Thêm chức năng cộng Max Skills nhanh, Giữ Shift là được.
 • Thêm Arrow + Bolt trắng trong chế độ PVP LOD.
 • Mở lại chế độ donate 20k lên level 80

Thay đổi về UBER 2

 • Giảm máu BOSS Azmodan từ 100.000.000 xuống 10.000.000 HP
 • Tăng DROP từ 15% lên 50% cho HT Upgrade

Thay đổi về COW 1 & 2

 • Tăng DROP Cow Doll từ 0.0001% lên 0.001% ( Drop tại COW 1 )
 • Tăng DROP Cow Horn từ 0.00001% lên 0.0008% ( Drop tại COW 2 )
 • Thêm DROP Skill UPGRADE từ 0 lên 5% ( Drop khi giết COWKING ở COW 2 )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *