fbpx

[Thông tin Patch cho Server mới]
– Như Server chính, những sẽ tắt 1 vài thứ do làm Patch theo quá trình: Skills mới, Mm1, mm2, cow lv 2, Buff Summon + đệ tử (Hireling), Drop.
– Khi bạn nhận được phần quà Event Gift Code thì bạn sẽ nhận Exp từ Spectator.

[Chung]

– Chuyển Text Shop D2VN, Control PVP thành Button và nằm ngay cạnh icon kỹ năng bên trái.

– Giảm tỷ lệ bán The Stone of Jordan để gọi Diablo Clone từ 100% -> 30% ở server mới.

 

[Cube]

– Bỏ 5 Boss Doll Act.

 

[Event]

– Thêm Event Gift Code tặng Item (bí mật), Item đó sẽ có sẵn Owner và không gỡ được. (Event xảy ra hay không thì phải đợi admin thông báo).

[Hireling]

– Giảm tỷ lệ cast Skills về như gốc.

[Item]

– Thêm Skills Upgrade Freezing Arrow, Exploding Arrow, Strafe.

– Đổi tên Charm VIP 1 thành Charm Experience.

 

[Boss/Map/Drop]

– Thêm Boss Cow King’s Throne ở level 1, tỷ lệ ra 0.01% 1 con / 1 room trong Cow Level 2, sẽ Drop 100% Skills Upgrade x1. (Nếu x3 hoặc x5 thì nó sẽ Drop Skills Upgrade x3, x5). 

 • Chỉ số Boss Cow King’s Throne: Không có Resistance và Avoid Dmg ở x1, đánh xuyên Block, theo dmg vật lý, miễn nhiễm Curse, khi boss nằm trong mini map thì nó vô hiệu hóa  Conviction người chơi + đệ tử, chỉ có tốc độ đánh, cast và có 2 skills duy nhất, khi dưới 50% dmg x2, dưới 10% dmg x5.

 

[Fix Bug]

– Skills Fist of the Heavens không có delay trong Pvp.

– Skills Summon Spirit Wolf không Summon ra được.

– Skills Frenzy, Whirlwind, Berserk Không nhận Damage từ Skills Upgrade.

– Shop D2VN -> Tab Combo bị lỗi hiển thị tab khác.
– Shout, Battle Orders, Battle Command: Không buff được đồng đội khi trong thành.

 

[Shop D2VN]
– Bỏ Cow Horn x500

– Chuyển Charm VIP 1 lên Tab Charm Unqiue.
– VIP được giảm 10%  giá toàn bộ shop (trừ key 99)

 

[Control Pvp]

– Thêm “No Lose Quantity Item” Quantity sẽ không còn bị mất (Mặc định là On).

– Thêm “Death No Drop/Lost Gold” Sẽ không rơi hoặc trừ gold stash khi chết. (Mặc định là Off).

 

[Skills]

– Bỏ Delay những Aura Skills sau cho Pvm: Salvation, Might, Concentration, Prayer, Redemption, Thorns, Defiance, Resist Cold, Conviction, Fanaticism, Blessed Aim, Cleansing, Resist Lightning, Resist Fire, Meditation, Vigor.

– Frenzy, Whirlwind, Berserk: Nhận 100% damage phụ từ nhiều nguồn khác, Damage chính là Physical + Skills Upgrade cho Pvm.

– Glacial Spike: Gỡ bỏ đánh xuyên mục tiêu trong Pvp.

– Freezing Arrow, Exploding Arrow: Thêm hiệu ứng multi.

– Strafe: Thêm hiệu ứng nova.

– Tất cả Skills Summon tăng những chỉ số sau:

 • Tăng Damage x10 toàn bộ Summon.
 • Tăng Max Hp theo Level Skills * 2.
 • Tăng %Hp theo Level Skills * 7.
 • Tăng Damage Reduction theo Level Skills * 5.
 • Tăng Magic Reduction theo Level Skills * 5.
 • Tăng Defense theo Level Skills * 100.
 • Tăng %Defense theo Level Skills * 10.
 • Tăng Attack Rating theo Level Skills * 100.
 • Tăng %Attack Rating theo Level Skills * 10.
 • Tăng Avoid Damage theo Level Skills.
 • Tăng Fire/Cold/Lightning/Poison/Magic, (+%Skills Damage), (-%Enemy Resistance) theo Level Skills * 10.
 • Tăng %Chance To Block theo Level Skills.
 • Tăng %tốc độ chạy theo Level Skills.
 • Tăng %(Attack Speed/Break Speed/Cast Speed/Block Rate/Hit Recover)  theo Level Skills * 2.

 

– Tất cả Skills Trap tăng những chỉ số sau:

 • – x2 Damage Trap đánh ra.
 • – Nhận Op (+%Fire/Lightning Skills Damage) x2 từ Item.

 

-> Lưu ý: Chỉ thay đổi Engine Server của nó, lên phần hiển thị mình không làm, chỉ phục vụ cho Pvm.