fbpx

Chung

● Thêm trang stash (page stash), mặc định là 3 (Sẽ được thêm khi tham gia Event).
● Fix Bug 11 Frame Delay Skill.
● Fix Random Op, Chest, Drop.
● Thêm tự động nhặt Gold, tùy chỉnh trong D2VN Setting (mặc định là tắt).
● Thêm hiển thị sát thương, tùy chỉnh trong D2VN Setting (mặc định là tắt).
● Fix Bug chết mất item và sẽ không còn phải nhặt xác.
● Thêm chức năng Roll Stats.

Shop D2VN

● Gỡ bỏ Charm Wing 0, 2, 7, và sẽ được thu hồi khi nhưng ai đã mua.
● Thêm vật phẩm “Add Indestruction” – giá 50k.
● Thêm vật phẩm “Add Stash Page” (+3 page), không giới hạn – giá 50k.
● Thêm vật phẩm “Full Rejuvenation Potion x100” – giá 10k

Item

● Đổi tên base item: Ruby Ring -> Ring Upgraded, Luxury Amulet -> Amulet Upgraded.
● Thêm tỷ lệ ra Op “Ethereal” (30%) khi mở Chest 99, Chest Item, Cube Item Upgraded.
● Fix/thay đổi hiển thị tên Charm D2TI.
● Thêm Charm Wing 0, 2, 7, Demon, Evil vào Chest Item.
● Gỡ bỏ tất cả Item Ladder (Item Ladder dùng được cả trên Offline).
● Nếu các bạn đang sở hữu 2 item trên mà chưa thêm op, thì mua vật phẩm “Item Fix Op” trong Akara.

  • Thêm 2 Op cho Item Upgraded “Shadowkiller”:
    • 1-20% chance to open wounds
    • 1-20% chance to crushing blow
  • Thêm 1 Op cho Item Upgraded “Wolf’s Claws”:
    • Level (1 – 10) Vigor Aura When Equipped

Chest 99
● Gỡ bỏ Rare Item,
● Tăng 30% Item Upgraded,
● Thêm 7 Item Special – tỷ lệ ra 1%.

Monster + Boss + Map + Drop

● Làm lại Boss Lich King, Tyreal.
● Giảm sát thương boss Black Rock Shooter, Sesshomaru.
● Giảm tất cả chỉ số quái trong toàn bộ map mới.

Cube

● Any Item + Add Indestruction + Zod Rune = Any Item + Op Indestruction.

Yêu cầu 1k Soul để có Item Upgraded:
● Deathcleaver + Blood Soul Stone = Deathcleaver Upgraded.
● Azurewrath + Blood Soul Stone = Azurewrath Upgraded.
● Stormshield + Blood Soul Stone = Stormshield Upgraded.
● Widowmaker + Blood Soul Stone = Widowmaker Upgraded.

Skill

Chung:
● Tăng x2 Damage Magic khi Pvm.


Class:
● Amazon:
Valkyrie: Pvm x2 số lượng và Tăng các chỉ số lên x2 so với LOD: Streng (25/lvl -> 50/lvl ), Dex (12/lvl -> 24/lvl ), Resis(Max là 85 -> 95), Life (20%/lvl – 1 -> 40%/lvl – 1), Defense(10%/lvl – 1 -> 20%/lvl – 1). Pvp ngược lại.

● Assassin:
Burst of Speed + Fade: Dùng chung khi Pvm, Pvp ngược lại.
Shadow Warrior + Shadow Master: x2 số lượng khi Pvm, x1 số lượng và không thể dùng cả 2 khi Pvp.

● Barbarian:
Whirlwind: Fix Lock Chuột.

● Druid:
Cyclone Armor: Gỡ bỏ stats skill Upgraded.
Firestorm + Molten Boulder: Tăng tốc độ và range sát thương lên gấp đôi (từ 15 lên 30, từ 10 lên 20).
Summon Grizzly: Pvm x2 số lượng, Pvp x1 số lượng và tăng các chỉ số lên x5 so với LOD (% Hp, % Defense, Attack Rating, % Damage) (từ 25 + 10/lvl -> 125 + 50/lvl).
Poison creeper + Carrion vine + Solar creeper: Có thể gọi cùng 1 lúc, Tăng các chỉ số x2 với Pvm. Pvp ngược lại.
Summon Dire Wolf + Summon Spirit Wolf: 1 trong 2 skill có thể gọi cùng 1 lúc với Summon Grizzly, Tăng các chỉ số x2 với Pvm. Pvp ngược lại.

● Necromancer:
Raise Skeleton: Tăng các chỉ số Hp (50%/lvl -> 100%/lvl), Damage (7%/lvl -> 14%/lvl), Ar + Def (15/lvl -> 30/lvl).
Raise Skeletal Mage: Tăng các chỉ số Hp (7%/lvl -> 14%/lvl), Def (10/lvl -> 20/lvl).
Clay Golem + Blood Golem + FireGolem: Tăng tất cả chỉ số (Velocity, Ar, %Dmg, Defense, Hp) lên x2 và có thể stack với Golem khác khi Pvm. Pvp ngược lại.
IronGolem: Tăng tất cả chỉ số (Velocity, Ar, %Dmg, Defense, Hp) lên x2, có thể stack với Golem khác.

● Paladin:

● Sorceress:
Fireball: Thêm xuyên mục tiêu, x2 Damage khi Pvm. Pvp ngược lại.
Glacial Spike: x2 Damage khi Pvm. Pvp ngược lại.

Leave a Reply