fbpx

Chung

– Thêm hệ thống Clan.

– Thêm 2 Giftcode mới.

– Spectator yêu cầu cấp 30 trở lên. 

– Thêm Hostile All (PK ALL) trong Party Screen.

– Loại bỏ hiển thị Total Dmg inflicted trong Party Screen.

– Thêm lệnh #setowneritem [tên nhân vật] cho Admin (Ví dụ: #setowneritem thaison). 

– Trang 2 Stats thêm hiển thị GiftCode.

 

Fix Bug

– Fix Display Damage làm Lag Game.

– Fix mất stash trang 2 trở đi. 

– Fix hiển thị số người trong Room, đang load List Game. 

– Fix hiển thị Lock Pick Item trong Party Screen.

 

Shop D2VN

– Tab Charm Unique: Thêm 4 Charm Aura mới: Fire Man, Aqua Man, Electro Man, Toxic man.

– Tab Wing: Thêm 4 Charm Wing mới: 12, 13, 14, 15

 

Cube

– Những Item Owner, Timer sẽ không transmute được. 


Map/Boss/Drop

– Rework Map The Summit và thêm 2 boss Prime Baal, Prime Mephisto.

– Rework Boss Prime Evil trâu hơn, không có Resist, giảm Damage.

– Gỡ bỏ Drop các loại Potion, Tăng Drop 10% Unique, Set cho tất cả Map Salvation Tower Level 1 -> 4.

 

Map Arena

– lệnh #inarena chỉ được dùng 1 lần ra và 1 lần vào.