fbpx

Chung


– Giảm sức mạnh và độ trâu toàn bộ map sal.
– Bỏ tỷ lệ % cast ra hiệu ứng Skills, D2TI chỉ tăng Dmg hiệu ứng skills khi nâng cấp.
– Giảm giá vé Drop 300% và 500% xuông còn 20k

Leave a Reply