fbpx

Patch dự kiến update vào 30/5/2020.

[Chung]

 • Server Lich King mở sử dụng toàn bộ skill có hiệu ứng mới, đã qua chỉnh sửa tác dụng toàn bộ map.
 • Thay đổi ảnh nền Menu Game và Chọn Nhân vật.
 • Tối ưu bảng Party Screen.
 • Mở rộng Level đến 120, khi qua 99 sẽ không + chỉ số nhân vật, sẽ thay bằng hệ thống mới không ảnh hưởng đến PVP (Farm bình thường sẽ không lên).
 • Loại bỏ khung điền “Game Description” thằng bằng khung điền “-m” Id Map dùng để PVP.
 • Thêm hiển thị Damage những skill nâng cấp = cách giữ nút Alt.

 

[Event]

 • Cứ mỗi Chủ Nhật cuối tuần sẽ thả 3 lần Boss, để Clan tranh dành nhau, Clan nào kill trước thì sẽ +100 Points Clan (Points Clan dùng để mua trong Shop D2VN tab Clan hoặc nhiều việc khác), Clan bắt buộc bật PK các Clan khác, người trong Clan Kill Boss mà ko bật PK sẽ không tính điểm. OK
 • Thông tin Boss Clan: tên là Frost Giant siêu trâu, Damage cực bé, 5% crit x10 dmg, chỉ có 10% tỷ lệ đánh trúng nó (vì để làm nó trâu hơn thôi).

  [Sting Hack Map]
 • Những thay đổi sau chỉ dành cho Sting Hack Map từ server cung cấp, nếu mở ở ngoài mà bị lỗi khi chơi game thì hãy tự chụi tránh nhiệm.
 • Loại bỏ toàn bộ hiển thị Missiles Auto Map.
 • Loại bỏ mở rộng Auto Map thay thế bằng chức năng mới sẽ không còn bị crash game khi vào các map mới.
 • Loại bỏ 3 chức năng sau: Right Click Swap, Ctrl Click Swap, Quick Drop.

 

[Fix Bug]

 • Fix Overflow HP monster.
 • Fix Assassin Trap vẫn tính Op (+ Lightning/Fire Skills Damage) trên Server Imperius.
 • Fix Aura tự động tìm mục tiêu khi Spectator (Ví dụ: Skills Thunder Storm).
  ● Fix Bug Barbarian bất tử.
 • Fix Cube Mephisto/Diablo/Baal Soul khi còn 1 Quantity ra cổng Sal mà không ra Ticket.
 • Fix Skills Up max là 20 Level thay vì 21.
  ● Fix BLock Pick Item khi chỉ định ai đó.
 • Fix Charm Aura Electro Man, Aura Toxic man mua cùng 1 lúc.
 • Fix hiển thị những số có dấu phẩy làm lag (Table Team vs Team, Party Sreen,…).

 

[Map Arena]

 • Chế độ Surviver PVP không thể party được nữa.

 

[Item]

 • 7 Op sau chỉ tác dụng với PVM: to Magic Skill Damage, to Enemy Magic Resistance, to Enemy Physical Resistance, Absorb Physical, %Absorb Physical, Absorb Poison, %Absorb Poison
 • Thêm hiển thị hướng dẫn khi ấn chuyển đồ nhanh, giữ shift hoặc ctrl. 
 • Thêm Unique Upgrade Ironward, Rainbow Magic, Rainbow Magic Upgrade.
 • Làm lại chest 99 bao gồm: 75% unique, 15% skill up, 5% charm talic , 5% item upgraded
 • Làm lại chest Soul bao gồm:

– Cube thường: 65% – 20 soul, 20% – 30 soul, 10% – 40 soul, 4,9% – 50 soul, 0,1% – 200 soul.
– Cube + Key 99: 45% – 300 soul, 40% – 400 soul, 10% – 200 soul, 4,9% – 500 soul, 0,1% – 10000 soul

 • Thêm Unique Upgrade Ironward, Rainbow Magic, Rainbow Magic Upgrade.
 • Làm lại chest 99 bao gồm: 75% unique, 15% skill up, 5% charm talic , 5% item upgraded

 

 • Khóa tính năng chuột phải vào các Item sau: Andariel, Duriel, Mephisto, Diablo, Baal, Standard of Heroes khi có Event nó sẽ mở lại và Admin thông báo.
 • Key 99 bây giờ có thể hoàn lại, ấn chuột phải nó sẽ hoàn trả cho bạn 50K FGold.

 

[Cube]

 • Thêm công thức Item Upgrade mới cần 1k Soul:

– Ironward x3 + + Blood Soul Stone (1k Soul) + Jah Rune = Ironward Upgrade.

Rainbow Magic x3 + Blood Soul Stone (1k Soul) + Jah Rune = Rainbow Magic Upgrade.

 • Thay đổi công thức Item Upgrade:

– Item x3 + Jah Rune + Blood Soul Stone (1000 Soul) = Item Upgrade.

 • Thay đổi công thức Roll Item Upgrade:

– Item Upgrade x2 + Sur Rune + Blood Soul Stone (500 Soul) = Item Upgrade.

 

[Map/Boss/Drop]

 • 1 số Boss/Monster sẽ cố định HP không ảnh hưởng đến số player bằng cách dùng lệnh: #checkmonhp để kiểm tên boss có trong danh sách cố định HP không thôi.
 • Boss The Summit sẽ drop 3 Chest: Chest Item, 99, Soul.

[Skills]

 • Khi bạn có Skills Upgrade thì lúc đó bạn sử dụng được hiệu ứng mới. Mặc định sẽ không có (Chỉ tác dụng trong Server Imperius).