fbpx

Patch dự kiến update vào 30/6/2020 ( SERVER IMPERIUS )
[Chung]

 • Những Skills Up không thể dùng CTC được nữa.
 • Thay thế Random Min – Max Damage bằng Enigne mới.

[Fix Bug]

 • Fix lại hiển thị Chest 99.
  ● Fix AutoTeleport không chat được.
 • Fix Charm Wing mất hình ảnh Item và Crash Game.
 • Fix Skills không target vào các đối tượng khác (Item, Tile,…).
 • Fix đồng bộ bảng Team, Kill Boss.
 • Fix Roll Stats chỉ được dùng trong Town, ra ngoài sẽ không sử dụng được.

 
[Item]

 • Thêm vật phẩm Hellfire Torch Upgrade dùng để nâng cấp Hellfire Torch, = cách click chuột phải vật phẩm rồi chọn Hellfire Torch là xong. Khi nâng cấp xong bạn có thể Add Skills Upgrade vào đó. (Bạn có thể nâng cấp nhiều lần, nhưng không cộng dồn).

 
[Cube]

 • Key Of Terror x3 + Standard of Heroes = Open Map Tunnel Mysterious – Act 1 – Hell.
 • Key Of Hate x3 + Standard of Heroes = Open Map Cursed Sanctuary – Act 2 – Hell.
 • Key Of Destructions x3 + Standard of Heroes = Open Map Cursed Keep – Act 5 – Hell.
 • Key Of Slyness + Key Of Cursed + Key Of Abjuration + Hellfire Torch = Open Map Realm of Sin – Act 4 – Hell.

 
[Map/Boss/Drop]

 • Thêm map Tunnel Mysterious – Act 1, có boss Prime Countess, sẽ drop ra Key Of Slyness, map sẽ rất tối, không dùng được Town Portal.
 • Thêm map Cursed Sanctuary – Act 2, có boss Chimera, giết nó để được vào map Damned Sanctuary, không dùng được Town Portal.
 • Thêm map Damned Sanctuary – Act 2, có boss Prime Summoner, sẽ drop ra Key Of Cursed, không dùng được Town Portal.
 • Thêm map Cursed Keep – Act 5, có boss The Transcendent One, sẽ drop ra Key Of Abjuration, không dùng được Town Portal.
 • Thêm map Realm of Sin – Act 4, có boss Azmodan, sẽ drop ra vật phẩm Hellfire Torch Upgrade.

 
[Skills]

 • Thêm Skills Save Team: dùng để cứu đồng đội trong map Tunnel Mysterious, Cursed Sanctuary, Damned Sanctuary, Cursed Keep (Chỉ cần đi vào map sẽ tự động có, Delay 10 giây).
 • Rework Skills Upgrade Meteor, Guided Arrow, Bone Spirit, Tornado.
 • Strafe Upgrade: Giảm 14 range + 1 range/1lv -> 7 range + 1 range/1lv.
 • Thêm Skill Upgrade Blade Fury: Khi cast nó sẽ tỏa ra 1 đường mũi tên hướng thẳng, Lv sát thương Up = Lv Skill gốc..
  ● Thêm Skill Upgrade Blade Shield: Khi buff thì phi tiêu nó tự động tìm mục tiêu, rồi bật nẩy lại, Lv sát thương Up = Lv Skill gốc., Range 10 + 1 range/1lv Skill Up.
 • Thêm Skill Upgrade Fire Claws: khi dùng skill gốc thì nó sẽ Teleport + Nova, Range 20, Lv sát thương Up = Lv Skill gốc.

Leave a Reply