fbpx

2.5.1.1 NÂNG CẤP

 • Tăng tỉ lệ drop x2 ở COW 1COW 2
 • Tăng số lượng monster các map 85 ở hell và một số map ở nightmate, normal.
 • Tăng số lượng gấp 4 lần ở COW 1 và thêm 25% ở COW 2

2.5.1 FIX GAME

 • Change Of Owner tăng giá 12k lên 19k
 • Fix lỗi lệnh #code. ( DONATE hay nhận giftcode xong vào game gõ #code NEWBIE (EXP CHARM), EXP (LEVEL 80), EXP60 (LEVEL60)
 • Fix lỗi Frame Dmg Fire Ball Upgrade, nếu FCR hơn 175 hoặc Break Cast Speed hơn 50 thì tính theo công thức (25 – Level Skills Up) Max là 15 Frame, còn lại Frame như gốc là 4.
 • Fix lỗi Trade item Upgrade không nhận nhân vật chữ viết hoa.
 • Fix lỗi hiển thị Dmg Annihilus Upgrade.
 • Tăng Max Speed, thay đổi skills, tăng dmg cho Boss Frost Giant

2.5 UPDATE GAME

KỸ NĂNG

 • Thay đổi cơ chế Skills Strafe Upgrade, loại bỏ Nova thay bằng ra rất nhiều mũi tên được bắn ra theo công thức (2+ Level Skills Up + Base Level Strafe/1), Dmg Physical: (30 – 50) +20/Level, Range 20 + 1/Level.
 • Tornado Upgrade: Tăng Delay Dmg từ 0 Frame -> 25 Frame, giảm dần theo công thức: (25 – Level Skills Up), tối đa là 15 Frame (Nếu Break Cast Speed trên 100 sẽ tính 25 Frame), Dmg Physical Tăng (30 – 50) + 20/lvl -> (50 – 50) + 50/lvl.
 • Tối ưu lại Skills Fire Ball Upgrade (để không lên quá nhiều CPU).

HỆ THỐNG

 • Thêm Breakpoints nhân vật ở Stats Page 3 và Đệ tử ở Stats Page 4. (Lấy từ nguồn PlugY 14.01 và Mod lại).
 • Mở rộng số ô trong Trade từ 10×4 -> 10×5.
 • Đệ tử có thể mặc được Item Owner.
 • Thêm cơ chế Trade Item Upgrade, khi bạn Trade xong sẽ có Op (Owner Can Be Changed) rồi vào Shop D2VN -> Tab General -> Mua vật phẩm Change Of Owner, rồi dùng vật phẩm đó đổi Owner đã Trade.
 • Fix hiển thị tổng dmg trên Annihilus Upgrade.
 • Fix lỗi Op Heal/Mana When Hit Enemy vẫn tính khi không gây ra sát thương, và khi chết không thể về làng được.
 • Fix lại hiển thị Break Attack/Cast Speed trong bảng Stats cho đúng.
 • Tối ưu Load Stash.
 • Cập nhật hình ảnh View Shop D2VN -> Tab [SOUL].

GIFTCODE

 • Sửa lại toàn bộ hệ thống GriftCode: Bây giờ anh em chỉ nhập lệnh thay vì Join vào Game tự động nhận (Nhằm tối ưu thôi).
  `#code NEWBIE : là Charm Exp 2 Ngày.`
  `#code EXP : là Level 80.`
  `#code EXP60 : là Level 60.`

CLAN ( NEXTUPDATE )

 • Hệ thống CLAN sẽ đưa về tối đa là 20 thành viên trong phiên bản tới
 • Clan có trên 50 point thì toàn bộ thành viên trong CLAN sẽ được hưởng các quyền lợi sau:
  • 50point: Được nhận 1 CHARM EXP (50h)
  • 100point: Được nhận khả năng reset skill point free
 • Để có điểm CLAN, các bạn trong clan phải tham gia hoạt động như giết boss SAL, COWKING, UBER 2

2.4 UPDATE FIX

Hiện tại đồ ITEM UPGRADE CẤP 2 vẫn chưa hoàn toàn hoàn chỉnh, mong anh em phát hiện lỗi sẽ báo lại với BQT.

UPDATE 2 – 03/01/2021:

 • Chỉnh sửa lại Owner ITEM UPGRADE CẤP 2 vì lỗi một số item ko dị dính owner
 • Chỉnh sửa SHOP FGOLD
  • Thêm vé COW2: 15k FGOLD
 • Chỉnh sửa SHOP SOULS
  • Rune SUR: 400 SOUL
  • Vé SAL: 1000 xuống còn 150 SOUL
  • Vé COW2: 300 SOUL
  • Ring SOJ: 1500 SOUL

UPDATE 1 – 02/01/2021:

 • Chỉ số min của ITEM UPGRADE CẤP 2 nâng lên từ 1 lên 35% dựa vào giá trị tối đa của chỉ số đó.
 • Thay Ohm thành Sur Rune theo công thức để nâng lên đồ cấp 2
 • Tăng từ 1 lên 2 Blood Soul Stone để ép đồ
 • Tăng sức mạnh và tốc độ chạy cho Boss Frost Giant
 • Giới hạn max VIT và ENG ở đồ C2 tối đa là 121
 • Fix liên quan đến dis room

ITEM

 • Rework toàn bộ ITEM UPGRADE CẤP 2
 • Xem thông tin ở đây
 • Công thức đang cập nhật, bạn có thể xem ở cuối bài viết này
 • Đồ ITEM UPGRADE CẤP 2 sẽ là đồ owner, muốn giao dịch sẽ phải thông qua D2VN Trader hoặc mua gói chuyển OWNER (chưa bán)

PHÓ BẢN

HỆ THỐNG

 • Fix lỗi Spectator không làm mới Item.
 • Fix lỗi 1 số skills Up không gây ra Damage hoặc Effect vào Boss (1 lỗi Bug NoAura).
 • Fix lỗi Tornado sai tọa độ.
 • Fix lỗi không đồng bộ delay Skills ở Client.
 • Fix lỗi Cube Cham Gold Rune khi nâng cấp Skills trong Hellfire Torch Upgrade.
 • Fix lỗi bị Disconnect bị Max Player khi trong Map nào đó (Chưa chắc fix hết được).
 • Chế độ Spectator không thể bật PK được.
 • Thêm Reset Skills cho Offline và Online thì tùy như là Event/War Clan/Vip/Admin/v.v….
 • Loaị bỏ No Jewel Upgrade, No Charm Wing Upgrade trong Control PVP.
 • Các Boss sau block Aura Conviction: Azmodan, Prime Mephisto, Prime Baal, Prime Evil, (Black – Red – Blue) Half-Dragon, Cow king’s Throne, Frost Giant.
 • Những Item đã Indestructible sẽ không hoạt động trên Item Ethereal trong chế độ PVP LOD (Trừ Zod Rune).
 • Làm lại toàn bộ Item Upgrade (Trừ Jewel).

CÔNG THỨC ÉP ĐỒ UPGRADE C2

2x Boold Soul Stone + Pluckeye x3 + Sur Rune = Pluckeye Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Shadow Claws x3 + Sur Rune = Shadow Claws Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Constricting Ring x3 + Sur Rune = Constricting Ring Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Dark Soul x3 + Sur Rune = Dark Soul Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Darkglow x3 + Sur Rune = Darkglow (Random 2 Type Life/Mana) Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Nethercrow x3 + Sur Rune = Nethercrow Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Deathspade x3 + Sur Rune = Deathspade Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Goreshovel x3 + Sur Rune = Goreshovel Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Devil's Eye x3 + Sur Rune = Devil's Eye Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Shake1 x3 + Sur Rune = Shake Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Ghost Belt x3 + Sur Rune = Ghost Belt Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Zeus's Boot x3 + Sur Rune = Zeus's Boot Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Viplay.cp x3 + Sur Rune = Viplay'cp Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Viper Eye x3 + Sur Rune = Viper Eye Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Dark Soul x3 + Sur Rune = Diablo's Soul Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Wolf's Claws x3 + Sur Rune = Wolf's Claws Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Thundershield1 x3 + Sur Rune = Thundershield Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Steelrend x3 + Sur Rune = Steelrend Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Shadowdancer x3 + Sur Rune = Shadowdancer Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Thunderstroke x3 + Sur Rune = Thunderstroke Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Crown of Ages x3 + Sur Rune = Crown of Ages Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Ormus' Robes x3 + Sur Rune = Ormus' Robes Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Griffon's Eye x3 + Sur Rune = Griffon's Eye (Random 2 Type Life/Mana) Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Fathom x3 + Sur Rune = Fathom Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Deaths's Web x3 + Sur Rune = Deaths's Web Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Nightwing's Veil x3 + Sur Rune = Nightwing's Veil Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Boneshade x3 + Sur Rune = Boneshade Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Homunculus x3 + Sur Rune = Homunculus Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Arreat's Face x3 + Sur Rune = Arreat's Face Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Alma Negra x3 + Sur Rune = Alma Negra Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Spiritkeeper x3 + Sur Rune = Spiritkeeper Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Jalal's Mane x3 + Sur Rune = Jalal's Mane Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Eschuta's temper x3 + Sur Rune = Eschuta's temper Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Cerebus x3 + Sur Rune = Cerebus Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Ravenlore x3 + Sur Rune = Ravenlore Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Deathcleaver x3 + Sur Rune = Deathcleaver Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Azurewrath x3 + Sur Rune = Azurewrath Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Stormshield x3 + Sur Rune = Stormshield Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Widowmaker x3 + Sur Rune = Widowmaker Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + God Guidance1 x3 + Sur Rune = Random (God Guidance/Searing Arrow/Frost Arrow) Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Ironward x3 + Sur Rune = Ironward Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Lavagout x3 + Sur Rune = Lavagout Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Souldrain x3 + Sur Rune = Souldrain Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Venom Grip x3 + Sur Rune = Venom Grip Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Verdugo's Hearty Cord x3 + Sur Rune = Verdugo's Hearty Cord Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Thudergod's Vigor x3 + Sur Rune = Thudergod's Vigor Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Snowclash x3 + Sur Rune = Snowclash Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Infernostride x3 + Sur Rune = Infernostride Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Wartraveler x3 + Sur Rune = Wartraveler Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Titan's Revenge x3 + Sur Rune = Titan's Revenge Upgrade x1
2x Boold Soul Stone + Bloodraven's Charge x3 + Sur Rune = Bloodraven's Charge Upgrade x1

D2VN Sẽ có 1 bài viết riêng về đồ UNIQUE UPGRADE C2 riêng để anh em tiện theo dõi sau.

Leave a Reply