CÁC MÁY CHỦ KHÁC NHAU

Vì lượng người chơi ngày càng lớn, cho nên server D2VN phải phân bổ lại hệ thống server. Mỗi server sẽ có một chức năng riêng để đảm bảo mọi người không bị lag hay disconnect khi chơi

Stash mở rộng: nghĩa là hom đồ mở rộng của các bạn ( page 2 trở lên ). Page 1 vẫn tác dụng tới toàn bộ server.

d2gs2

Trong máy chủ này bạn chỉ được phép đi COW 2

d2gs3

Trong máy chủ này bạn chỉ được phép đi map mới 2

d2gs4

Trong máy chủ này bạn chỉ được phép đi map mới 2

Stash Page (Kho đồ từ trang thứ 2 trở đi hoạt đông không ổn định). Các bạn không nên để đồ vào đây. Từ ngày 4/12/2019 trở đi, BQT sẽ không tiến hành rollback cho các bạn mất đồ trong rương từ trang 2 trở đi.

Làm thế nào để chọn máy chủ

 

Ở ô Game Description -> Các bạn điền d2gs1 > d2gs4 để chọn server nhé. Ví dụ mình muốn vào server 1 thì điền d2gs1 rồi tạo game.