Sơ lược : Izual là một linh hồn bị quỷ ám, trước đây Izual theo phe thiện nhưng sau đó bị ám và chuyển về phía hắc ám, với sức mạnh và sự dẻo dai của mình, Izual làm không ít chiến binh chùn bước. Bạn thì sao?

Cách làm : Tiêu diệt Izual

Cách nhận : Nói chuyện với Tyrael

Gợi ý : Izual rất mạnh nhưng không chỉ thế, đám lâu la đi kèm cũng không kém cạnh tí nào, hãy tìm Izual ở The Plains of Despair

 

Phần thưởng : Tyrael sẽ tặng bạn 2 điểm skil

Izual
Izual

Thông tin:

  • Quest Given By Tyrael
  • Quest Location Plains of Despair
  • Quest Goal defeat Izual
  • Quest Reward 2 skill points

How to get there: 

  • Pandemonium Fortress(W)  Outer Steppes  Plains of Despair
  • (W) indicates a Waypoint location

 


The Fallen Angel

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *