fbpx

Sơ lược : Viên đá chứa linh hồn cua Mephisto cần bị tiêu hủy, đó là định mệnh! Hãy mang nó tới Hellforge và tiêu hủy nó. Chỉ có thế mới cản được Mephisto thống trị thế giới mà thôi.

Cách làm : Mang Mephisto Soulstone đến Hellforge, dùng Hellforge Hammer để tiêu hủy viên đá

Cách nhận : Nói chuyện với Cain

Gợi ý : Cây búa Hellforge Hammer có thể thu được khi bạn tiêu diệt Hephasto the Armorer, sau đó cầm cây búa và viên đá tới The Hellforge, đập viên đá bằng cây búa để tiêu hủy nó

Phần thưởng : Sau khi viên đá bị tiêu hủy sẽ có rất nhiều Gem quý (có thể có cả Rune) sẽ drop ra

Thông tin:

  • Quest Given By Cain
  • Quest Location River of Flame
  • Quest Goal destroy Mephisto’s Soulstone
  • Quest Reward 4 gems (2 flawless, 1 perfect, 1 normal)

How to get there: 

  • Pandemonium Fortress(W)  Outer Steppes  Plains of Despair  City of the Damned(W)  River of Flames(W)
  • (W) indicates a Waypoint location

 


The Hellforge

 

 

 

 

Leave a Reply