Sơ lược : Nhiệm vụ của bạn đó là phải tiêu diệt Mephisto, nên ghi nhớ điều đó. Cain nói rằng, các vị bô lão ngày xưa đã phong ấn Mephisto tại tòa tháp bên trong Travincal, cách duy nhất để vào được đó là phá hủy Compelling Orb. Mephisto dùng nó để kiểm soát những thầy tu Zakarum, trái cầu đó chỉ có thể bị hủy diệt bằng cách dùng cái Flail được gia tăng sức mạnh bởi những thầy tu cổ xưa. Nên nhớ rằng Compelling Orb được một nhóm quái vật vô cùng mạnh mẽ tự xưng là hội đồng tối cao bảo vệ – High Council
Cách làm : Thu thập Khalim’s Heart, Khalim’s Brain, Khalim’s Eye và Khalim’s Flail sau đó hợp thành chúng để tạo ra Khalim’s Will
Cách nhận : Nói chuyện với Cain sau khi hoàn tất nhiệm vụ Golden Bird
Gợi ý : Khalim’s Heart ở Sewers Level 2, Khalim’s Brain ở Flayer Dungeon Level 3, Khalim’s Eye ở Spider Cavern và Khalim’s Flail có được khi tiêu diệt một thành viên của hội đồng tối cao.

 

Sszark
Sszark
Ismail Vilehand
Ismail Vilehand
Toorc Icefist
Toorc Icefist
Geleb Flamefinger
Geleb Flamefinger
 
 
 
 
 
 
 
Khalim's Will
Khalim’s Will
Khalim's parts
Khalim’s parts
Phần thưởng : Bạn có thể vào được nơi ẩn náu của Mephisto
Thông tin:

  • Quest Given By Cain
  • Quest Location Spider Cavern, Flayer Dungeon, Kurast Sewers, Travincal
  • Quest Goal re-assemble Khalim’s Will
  • Quest Reward Khalim’s Will
How to get there: 

  • For Khalim’s Eye: Kurast Docks (W)  Spider Forest (W)  Spider Cavern (W)
  • For Khalim’s Brain: Kurast Docks (W)  Spider Forest (W)  Great Marsh (W)  Flayer Jungle(W)  Flayer Dungeon
  • For Khalim’s Heart: Kurast Docks (W)  Spider Forest (W)  Flayer Jungle(W)  Lower Kurast(W)  Kurast Bazaar(W)  Sewers
  • For Khalim’s Flail: Kurast Docks (W)  Spider Forest (W)  Flayer Jungle(W)  Lower Kurast(W)  Kurast Bazaar(W)  Upper Kurast(W)  Kurast Causeway  Travincal(W)
  • (W) indicates a Waypoint location

 


Khalim’s Will

 
 
 

0 thoughts on “Quest 3 : Khalim's Will

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *