fbpx

Sơ lược : Anya một nhà giả kim học – cũng là con của một vị bô lão đã bị sát hại – đã biến mất, mới đêm qua, Malah còn nhìn thấy Nihlathak và Anya to tiếng với nhau, sáng hôm sau Anya đã biến mất?!

Cách làm :
 Giải cứu Anya bằng cách giải đông cho cô.

Cách nhận : Nói chuyện Malah hoặc đến gần Anya trong Frozen River.

Gợi ý: Tìm Anya tại Frozen River, về Harrogath, gặp Malah, mang thuốc giải đông đến đưa cho AnyaPhần thưởng : Anya sẽ tặng bạn 1 món item theo đúng class. Ngoài ra Malah sẽ tặng bạn cuộn giấy giúp tăng 10% Resist cho mỗi loại.

Quest Reward
+10 to all resistances, and a rare, class-specific item

Phần thưởng : Anya sẽ tặng bạn 1 món item theo đúng class. Ngoài ra Malah sẽ tặng bạn cuộn giấy giúp tăng 10% Resist cho mỗi loại.

Quest Given By
Malah

Quest Location
Crystalline Passage, Frozen River

Quest Goal
rescue Anya

How to get there: Harrogath (W)  Bloody Foothills  Frigid Highlands (W)  Arreat Plateau (W)  Crystalline Passage (W)  Frozen River
(W) indicates a Waypoint location