Sơ lược: Đánh bại Diablo! Đó là công việc mà bạn cần làm ngay lúc này.
Cách làm : Tiến vào Chaos Sanctuary và tiêu diệt Diablo
Cách nhận : Nói chuyện với Tyrael sau khi đã tiêu hủy Mephisto Soulstone
Gợi ý : Mở những phong ấn tại Chaos Sanctuary, sau khi mở hết 5 phong ấn (Seal) tại đây, ta cần tiêu diệt hết quái vật, khi đó Diablo sẽ xuất hiện. Hãy đề phòng sức mạnh của Diablo, bạn không thể ngờ được đâu! Hãy trang bị nhiều Town Portal Scroll để tránh việc chạy qua lại nhiều lần.

Quest Reward
unique item, complete the game, gain a title for your characte
Phần thưởng : Item drop từ Diablo (rare, set, unique). Ngoài ra việc tiêu diệt Diablo cũng cho phép bạn chuyển lên Act V

Thông tin:

  • Quest Given By Tyrael
  • Quest Location the Chaos Sanctuary
  • Quest Goal kill Diablo
  • Quest Reward unique item, complete the game, gain a title for your character

How to get there: 

  • Pandemonium Fortress(W)  Outer Steppes  Plains of Despair  City of the Damned(W)  River of Flames(W)  Chaos Sanctuary
  • (W) indicates a Waypoint location

 


Terror’s End

 
 
 
 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *