Sơ lược : Drognan đang tìm hiểu nguyên nhân của lời nguyền khiến mọi thứ trở nên u ám, bạn sẽ giúp ông ta?

Cách làm : Khám phá Claw Vipers Temple Level 2

Cách nhận : Nói chuyện với Drognan

Gợi ý : Khám phá Claw Vipers Temple Level 2, sau khi nhấn vào ngôi mộ, lời nguyền sẽ được rũ bỏ

Horadric Amulet
Horadric Amulet

Phần thưởng: Horadric Amulet

Thông tin:

  • Quest Given By entering the Lost City and speaking with Drognan
  • Quest Location Claw Viper Temple
  • Quest Goal destroy the Claw Viper Altar to end the curse
  • Quest Reward Horadric Amulet

How to get there: 

  • Lut Gholein (W)  Rocky Waste  Dry Hills (W)  Far Oasis(W)  Lost City(W)  Valley of the Snakes  Claw Viper Temple
  • (W) indicates a Waypoint location

 


The Tainted Sun

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *