fbpx

Sơ lược : Nihlathak đã hợp tác với Baal, phản bội lại dân làng, hắn đưa cho Baal linh vật cổ xưa, nhờ vậy, bất kì ai cũng có thể đi vào khu vực núi cần kề Harrogath. Anya đã cố gắng chặn hắn và hắn đã đóng băng cô. Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt hắn trước khi hắn làm thêm điều gì khiến toàn lục địa chìm thêm vào cảnh máu lửa…

Cách làm : Tiêu diệt Nihlathak.

Cách nhận : Nói chuyện với Anya

Gợi ý: Nihlathak ẩn náu tại Halls of Vaught, hãy cẩn thận vì Nihlathak biết sử dụng kỹ năng Corpse Explosion một cách thuần thục.

Quest Reward
item personalization from Malah

Phần thưởng : Anya cho phép bạn “đánh dấu chủ quyền” lên một món item tùy chọn (personalize)

Quest Given By
Anya

Quest Location
Nihlathak’s Temple

Quest Goal
kill Nihlathak