fbpx

Sơ lược : Đinh núi Harrogath quanh năm tuyết phủ, nơi đây cũng là lối vào sào huyệt của Baal, có 3 vị thần canh cửa. Để vào sâu bạn cần tiêu diệt họ để chứng tỏ sức mạnh của mình

Cách làm : Tiêu diệt 3 vị thần giữ cửa Madawc the Guardian, Talic the Defender và Korlic the Protector.

Cách nhận :
 Nói chuyện với Qual-Kehk hoặc đặt chân lên đỉnh núi.

Gợi ý: Bạn cần tiêu diệt cả 3 vị thần mà không được phép rời khỏi đỉnh núi, nếu bạn rời khỏi đó, mọi thứ sẽ quay lại như cũ, bạn lại phải kích hoạt lại nhiệm vụ và chiến đấu với họ.

Quest Reward
Lots of experience points, depending on difficulty level

Phần thưởng : Điểm kinh nghiệm, tối đa là 1 level

Quest Given By
Qual-Kehk

Quest Location
Arreat Summit

Quest Goal
eliminate the three Ancients