Sơ lược : The Summoner canh giữ sào huyệt của hắn, hãy cố gắng đánh bại hắn để hoàn thành sử mạng của mình

Cách làm : Tiêu diệt The Summoner.

Cách nhận : Tới gần The Summoner

Gợi ý : The Summoner rất mạnh, hắn sẽ tấn công bằng những đòn phép thuật với sức đánh lớn, hãy cẩn thận

Phần thưởng: magic item

(Manh mối giúp bạn tìm được đến hầm mộ thực sự của Tal Rasha.)

Thông tin:

  • Quest Given By
  • Quest Location Arcane Sanctuary
  • Quest Goal kill the Summoner
  • Quest Reward magic item

How to get there: 

  • Lut Gholein (W)  Palace  Harem  Palace Cellar(W-level 1)  Arcane Sanctuary(W)
  • (W) indicates a Waypoint location

 


Arcane Sanctuary

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *