fbpx

Sơ lược : Khi Charsi chạy trồn khỏi thánh điện, cô đã để quên Horadric Malus – một cây búa thần kì có khả năng cường hóa item. Cây búa được The Smith bảo vệ – nên nhớ rằng nó không hề dễ xơi!

Cách làm : Tìm và nhặt Horadric Malus

Cách nhận : Nói chuyện với Charsi hoặc tự thu thập Horadric Malus

Gợi ý : Horadric Malus nằm ở Barracks, nên tránh gây hấn với The Smith.

Phần thưởng: Charsi will give an item magic properties

(Được phép cường hóa miễn phí một item tùy chọn.)

Thông tin:

  • Quest Given By Charsi
  • Quest Location Barracks
  • Quest Goal retrieve the Horadric Malus
  • Quest Reward Charsi will give an item magic properties

How to get there:

  • Rogue Encampment (W) Blood Moor Cold Plains (W) Stony Field (W) Underground Passage (2 levels) Dark Wood (W) Black Marsh (W) Tamoe Highland Monastery Gate Outer Cloister (W) Barracks
  • (W) indicates a Waypoint location

 


The Malus Stand

 

 

 

Leave a Reply