Sơ lược : Nữ hoàng quỷ dữ, vâng chính là Andariel – kẻ thống trị thánh điện và đốn gục hàng tá chiến binh xuất sắc, còn bạn thì sao?

Cách làm : Tiêu diệt Andariel

Cách nhận : Nói chuyện với Deckard Cain hoặc đi vào Catacombs Level 4.

Gợi ý : Andariel nằm ở sâu trong lòng thánh điện, tại Catacombs Level 4

 

Phần thưởng: items dropped by Andariel, and access to Act II

(items rơi từ boss và có thể qua act 2 bằng cách về làng nói chuyện với Warriv)

Thông tin:

  • Quest Given By Cain
  • Quest Location Catacombs
  • Quest Goal kill Andariel
  • Quest Reward items dropped by Andariel, and access to Act II

How to get there:

  • Rogue Encampment (W) Blood Moor Cold Plains (W) Stony Field (W) Underground Passage (2 levels) Dark Wood (W) Black Marsh (W) Tamoe Highlands Monastery Gate Outer Cloister (W) Barracks Jail (3 levels) (W-level 1) Inner Cloister(W-level 1) Cathedral Catacombs (4 levels) (W-level 2)
  • (W) indicates a Waypoint location

 


Andariel

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *