fbpx

Sơ lược : Có lời đồn đại rằng ác quỷ Diablo đang tìm kiếm ở vùng sa mạc đầy nắng gió này một hầm mộ, hầm mộ của Tal Rasha, nơi mà mọi người đồn rằng các vị bô lão đã phong ấn Baal ở đó! Hãy tìm hiểu sự thực về câu chuyện này

Cách làm : Dựa vào manh mối thu được hãy tìm hầm mộ Tal Rasha thật và khám phá nó.

Cách nhận : Nói chuyện với Jerhyn bạn cần phải hoàn thành nhiệm vụ The Radament’s Lair, The Horadric Staff hoặc Tainted Sun trước đó.

Gợi ý : Những hầm mộ khác (ngoài hầm mộ thật) không có giá trị giúp bạn thực hiện nhiệm vụ nhưng lại giúp ích cho việc tăng level nhân vật và săn tìm item.

Phần thưởng : Item drop từ Duriel, ngoài ra bạn có thể chuyển lên Act III sau khi hoàn tất nhiệm vụ này.

Thông tin:

  • Quest Given By Jerhyn
  • Quest Location Tomb of Tal Rasha
  • Quest Goal Find the true Tomb of Tal Rasha
  • Quest Reward magic item and passage to Act III

How to get there: 

  • Lut Gholein (W)  Palace  Harem  Palace Cellar(W-level 1)  Arcane Sanctuary(W)  Canyon of the Magi(W)  Tal Rasha’s Tomb
  • (W) indicates a Waypoint location

 


Arcane Sanctuary

 

 

 

 

Leave a Reply