fbpx

 

Sơ Lược: Akara phát hiện ra Deckard Cain – một hiền gia, người thông thái và đầy quyền uy – đã bị ác quỷ bắt giữ tại Tristram. Nhiệm vụ của bạn là phải cứu được Deckard Cain.

Griswald
Cách làm : Tìm Tree of Inifuss ở Dark Wood, sau đó mang cuộn giấy nhận được đưa cho Akara, bà sẽ dịch và truyền đạt cho bạn cách kích hoạt Portal tới Tristram ở Stony Field.

Cách nhận :
 Nói chuyện với Akara

Gợi ý : Sau khi Akara dịch cuộn giấy cổ, bạn nhấn phải vào nó để xem cách kích hoạt Portal, sau đó đi ra vị trí có 5 cột đá Cairn Stone ở Stony Field, nhấn theo thứ tự được chỉ dẫn portal sẽ hiện ra.

Phần thưởng : Một chiếc Ring (Rare) và kể từ lúc bạn cứu thành công Deckard Cain, bạn có quyền nhờ ông Identify các item hoàn toàn miễn phí.

Bark Scroll

Phần thưởng: a magic ring, and item identification for free

( Một chiếc Ring (Rare) và kể từ lúc bạn cứu thành công Deckard Cain, bạn có quyền nhờ ông Identify các item hoàn toàn miễn phí.)

Thông tin:

  • Quest Given By Akara
  • Quest Location Dark Wood, Stony Field, Tristram
  • Quest Goal retrieve the Bark Scroll, activate the Cairn Stones, rescue Cain
  • Quest Reward a magic ring, and item identification for free

How to get there:

  • Rogue Encampment (W)  Blood Moor Cold Plains (W) Stony Field (W) Underground Passage (2 levels)  Dark Wood (W)
  • (W) indicates a Waypoint location

 


The Cairn Stones

 

 

 

 

 

Leave a Reply