fbpx

Hướng dẫn:

  Như đã biết thì đây là dạng Build Saitama nhất =))) của Paladin hầu như ai cũng biết rồi, nhưng ở đây mình sẽ Build theo cách nắm đấm Phồng Tôm và để cho các bạn Xem thử có thực sự hiệu quả không nhé XD.

Hướng Build:

 • 20 Smite
 • 20 Holy Shield
 • 20 Fanaticism
 • 1 Defiance
 • 1 Vigor
 • 1 Holy Shock
 • 1 Aura Conviction đủ -150
 • 20 FotH

Breakpoint:

 • Fhr:86
 • Ias: Items + Fanaticism ( Bù đủ nên không sợ thiếu )
 • FRW: >75
 • FCR: 75
 • DR: 50
 • Block: 75%

Items:

 • Berserker Axe Upgrade 2
 • Diablo Soul Upgrade 2
 • Alma Nerga Upgrade 2
 • Crown of Age Upgrade 2
 • Amulet Deathspade
 • 2xRing Devil Eye
 • Steelrend Upgrade 2
 • Ghost Hell Belt Upgrade 2
 • God Zeus’s Boots Upgrade 2
 • (Khuyến khích sử dụng Jewel Life 60 nhé)
 • Weapon 2: Call to Arm RuneWord (Amn + Ral + Mal + Ist + Ohm Rune) Max 6 Battle Orders + Spirit RuneWord (Tal + Thul + Ort + Amn Rune) + 2 All Skills

Inventory:

 • Không tính những Charm Vip nhé XD
 • 9xGrand Charm + 1 Offensive Auras – 45 to Life
 • 9xSmall Charm 20 to Life – 5 All Resis
 • 20xSmall Charm 20 to life – 11 Res Cold (Nếu đánh với Sorc Cold thì nên chuẩn bị khoảng 300 – 400 Res Cold nhé)
 • HellFire Torch
 • Annihilus Charm
 • D2ti Paladin + 6 Fanaticism (Nếu có)
 • Charm Summon Oask (nếu sợ chết) hoặc Heart (Nếu hổ báo)

Stats:

  • Khoảng 500 Point Lvl99
  • Ở đây có 2 hướng Build Bảng Stats

Hướng sợ chết:

 • Strength đủ mặc đồ
 • Dexterity đủ max Block
 • Vitality (Vả hết Point vào luôn)
 • Energy không cần thiết

Hướng khô máu:

 • Strength 300 point
 • Dexterity đủ max Block
 • Vitality (Dồn hết Point + lại)
 • Energy không cần thiết

Kết quả:

Đã Buff Cta + Holy Shield + Heart of Wolverine

Nhìn Dame Smite thấy khủng rồi chứ =))) 1 đấm Smiter thốn lắm đấy. Còn lại quan trọng người chơi thui. Yah Form Vigor with Love !!?!

Leave a Reply