fbpx

Xin chào những người Diabloer,

Chúng tôi vô cùng xin lỗi cho sự cố “Set Item Bug”. Chúng tôi muốn thông báo cho cộng đồng của chúng tôi rằng nhóm của chúng tôi đã biết về các hậu quả do “Set Item Bug” để lại. Vì thế nên toàn bộ Set Item Bug từ 15/1/2020 trở đi sẽ không sử dụng được nữa.

Chúng tôi thực sự hiểu sự thất vọng và không thành công khi mất một nhân vật đáng yêu sau khi dành một khoảng thời gian khổng lồ cùng nhau trong để build được một set item như vậy, điều này đã dẫn chúng tôi đến quyết định này và chúng tôi đã chuẩn bị các hướng dẫn cần thiết để hỗ trợ bạn trong việc đền bù lại những tổn thất. Chúng tôi sẽ quy đổi 3000 Dpoint / 1 điểm add trong “Set Item Bug” của các bạn.

Vui lòng làm theo các hướng dẫn bên dưới về cách chúng tôi có thể hỗ trợ người dùng bị ảnh hưởng.

[Character Process]

1. Vào trang “Gửi yêu cầu hỗ trợ” Link:    https://diablo2-vn.com/yeu-cau-ho-tro/
2. Điền các thông tin như sau: 

– Tiêu đề: [Set Bugs Item] Character Request
– Email:
– Tài khoản trong game:
– Điền các thông tin liên quan tới “Set Item Bug” và các bạn có thể tự tính giá trị quy đổi cho chính xác hơn.

*Làm ơn chú ý

– Tài khoản bị ban sẽ không được khôi phục.

Một lần nữa, yêu cầu đền bù không có thông tin cần thiết hoặc không đáp ứng yêu cầu sẽ tự động bị từ chối phục hồi.

Chúng tôi mong muốn sự hợp tác và kiên nhẫn của mọi người trong khi chúng tôi đang trong quá trình xem xét các yêu cầu cá nhân.