fbpx

Giới Thiệu

 • ??? ( Đang cập nhật )

BOSS

 • Super Diablo ( 500m HP ) ( có block Aura Conviction )
 • 6 Super Diablo Clone’s Minions  ( 50m HP ) – Đám tuỳ tùng của Super Diablo.

DROP

 • Annihilus Upgrade
 • 1 số Item khác (0.01% Skills Upgradae, 15% Ring SOJ, x2 Drop Gold Rune giống Cow King Throne)

CÁCH VÀO

 • Phải đang đứng tại Act 1 chế độ Hell
 • Cho những vật phẩm sau vào CUBE để hợp thành vé vào cửa
  • Annihilus
  • The Stone of Jordan
 • Độ khó: RẤT KHÓ
 • Yêu cầu ít nhất số người có thể đi: 4
 • Phải có đủ trang bị UNIQUE trên người và HT UPGRADE Level 4 đổ lên

Annihilus Upgrade

● Annihilus Upgrade có 1 Passive mới (Yêu cầu Level >= 90 trở lên) là: Khi tích đủ tổng sát thương theo công thức (1m * Level nhân vật), khi tích đủ sẽ tự động kích hoạt Aura Heavenly Grace tăng các chỉ số sau:
● Thời gian duy trì Aura: 10s + 1s/Level nhân vật.
● Thêm Attack Speed: 50% + 2%/Level nhân vật.
● Thêm Cast Speed: 50% + 2%/Level nhân vật.
● Thêm Break Speed: 30% + 2%/Level nhân vật.
● Thêm Break Immnue: 30% + 2%/Level nhân vật.
Lưu ý: Khi chết hoặc Out ra nó sẽ tính lại tổng sát thương.

VIDEO 

Leave a Reply