Changelog

Changelog #12 – Mừng tết Giáp Thìn 2024

🎮​🎮​ UPDATE #12 S20
​🤩 NỘI DUNG

NEWBIE
– Chest Newbie sẽ được thêm khi tạo nhân vật.
– Xóa bỏ Chest Newbie ở Shop D2VN
– Thêm 1 số Item không thể Cube có dòng chữ (Cannot Cube)

NECROMANCER
– Skills Summon sẽ được hưởng sức mạnh từ các option MAGIC Damage của nhân vật.
– Skills Summon sẽ được hưởng sức phòng thủ từ các option ARMOR/DEF của nhân vật.
– Fix hút máu cho Blood Golem.
– Raise Skeleton, Raise Skeletal Mage, tất cả Golem, sẽ hưởng 100% giá trị op -%enemy resistance, +%Skills Dmg, +Dmg Spell, %ED từ người chơi.
– Fix skills Unsummon làm mất ở Iron Golem

AMAZON
– Rework Skills Fury Strike và tăng thêm 75% lightning damage.
– Amazon được hưởng %OP Lightning Spell.
– Lightning Fury thêm weapon dmg cho các Missile phụ, thêm tác dụng Dmg Spell.
– Charged Strike thêm tác dụng Dmg Spell.
– Skill UP cũng được tăng thêm base damage (+20%)
– Những thay đổi trên không áp dụng cho pvp.

SORCERESS
– (Fire) Fire Ball được thêm kỹ năng hiệu ứng.
– Lửa đốt inferno giảm %op được cộng hưởng từ FIRE SPELL từ 100% xuồng còn 20%.
– (Light) Chain Lightning được thêm tỉ lệ ra Chain Lightning Up.
– (Cold) Glacial Spike giờ khi cast sẽ auto cast thêm Frozen Orb và Blizzard (Level kỹ năng dựa vào số điểm nhân vật tăng cho 2 kỹ năng này)

ASSASINS
– Toàn bộ kỹ năng Skill UP đã được tăng base damage để các OPT ED% hưởng nhiều hơn. (x400%)

🧛‍♂️ MAPS
– Mở cửa COW2 (80Soul) cho các bạn NEWBIE vào farm có drop phôi và fragment.
– Tăng tỉ lệ drop fragment ở chế độ GOD (MM2)

🧕 EVENT SOUL
– Event TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024, Khi đi farm các phụ bản mới (MM2, SAL, UBER2, COW2) sẽ có tỉ lệ xuất hiện Goblin. Hãy tìm và săn chúng để có nhiều phần quà hơn.
– Event LÌ XÌ ngày TẾT, Khi tạo room tối thiểu 8 người ở chế độ HELL, không đặt pass room sẽ có tỉ lệ xuất hiện BOSS VIKING, BOSS VIKING có nhiều phần quà hấp dẫn.