1. Home
  2. Docs
  3. Tyrael’s Might Vers...
  4. WIKI
  5. 🥷 Nhân vật
  6. Barbarian

Barbarian

Barbarian là một kẻ lang thang du mục, Barbarian kết hợp cơ bắp và sự chắc chắn với khả năng sử dụng vũ khí thành thạo, sử dụng các đòn tấn công cận chiến tàn khốc cùng với tiếng kêu xung trận để thúc đẩy đồng minh của mình—hoặc làm mất tinh thần kẻ thù của anh ta.

TỔNG QUAN VỀ BARBARIAN

SKILL EXTRA

Bạn có thể xem thông tin SKILL EXTRA của các nhân vật trong bảng Skill Extras ở mục kỹ năng của nhân vật trong game.

Để sử dụng SKILL EXTRA, nhân vật của bạn phải sử dụng skill LOD gốc ở level của skill đó lên 20-30-40. SKILL EXTRA sẽ tự động xuất hiện theo bậc level

  • Skill level 20 – 1 skill extra
  • Skill level 30 – 2 skill extras
  • Skill level 40 – 3 skill extras

SKILL EXTRA sẽ tự động xuất hiện khi các bạn đánh quái theo dạng số lượt các đòn đánh.

 

KỸ NĂNG UPGRADE LEVEL SKILL ĐỂ CỘNG HƯỞNG
Berserk (*) Level 20
Frenzy (*) Level 30
Whirlwind (*) Level 40

How can we help?