Giftcode UPLEVEL 60

 

Bạn sẽ được thưởng GIFTCODE UPLEVEL 60:

  • Khi bạn donate hơn 20.000 VNĐ
  • Giftcode sẽ được gửi vào SHOP D2VN > GIFTCODE
  • Để nhận bạn chỉ cần click vô BUY tại GIFTCODE -> CODE60

GIFTCODE này như một phần quà dành tặng cho các bạn vì đã ủng hộ D2VN.

Leave a comment