Giftcode UPLEVEL 60

 

Bạn sẽ được thưởng GIFTCODE UPLEVEL 60:

  • Khi bạn donate hơn 20.000 VNĐ
  • Giftcode sẽ được gửi vào SHOP D2VN > GIFTCODE.
  • KHÔNG TÁC DỤNG VỚI S17

GIFTCODE này như một phần quà dành tặng cho các bạn vì đã ủng hộ D2VN.

Leave a comment