The Hell – The Pandemonium Special Event Quest IV

Giới Thiệu

 • ??? ( Đang cập nhật )

CÁCH VÀO

 • Annihilus + 3x Ring Unique + 3x Amulet Unique = Open Map Plain Of Souls (Act 5) mức Hell
 • Độ khó: RẤT KHÓ
 • Yêu cầu ít nhất số người có thể đi: 4

BOSS

 • Map Plain Of Souls có chứ 4 Map nhỏ, 4 map nhỏ chứa 4 Mini Boss:
  – Diablo Fortress: Boss Famine of Diablo (2 tỷ HP), Drop 100% Famine’s Soul Orb.
  – Fortress Of Pestilence: Boss Pestilence of Diablo (2 tỷ HP), Drop 100% Pestilence’s Soul Orb.
  – Fortress Of Famine: Boss War of Diablo (2 tỷ HP), Drop 100% Diablo War’s Soul Orb.
  – Fortress Of War: Boss Disaster of Diablo (2 tỷ HP), Drop 100% Disaster’s Soul Orb.
  – Giết xong 4 con đó, game sẽ tự động mở map cuối Hell’s Abyss để giết Boss Super Diablo (5 tỷ HP).
  – Boss Super Diablo, Drop 100% Diablo’s Cursed Orb.

Annihilus Upgrade

[Cube] Famine’s Soul Orb + Pestilence’s Soul Orb + Diablo War’s Soul Orb + Disaster’s Soul Orb + Diablo’s Cursed Orb = Super Diablo Soul (Dùng để nâng cấp Annihilus).
Click chuột phải vô viên Up Anni rồi click chuột trái vô Anni để nâng cấp

VIDEO 

Leave a comment