BÀI VIẾT GHIM THÔNG TIN QUAN TRỌNG

BÀI VIẾT NÀY ĐỂ GIM THÔNG TIN QUAN TRỌNG

———————–
GROUP CHAT ZALO : tham gia tại đây

Công thức ép đồ upgrade :

S15 Changelog

Cách kiếm pet mới :

HƯỚNG DẪN KIẾM PET MỚI

Cách mở map MM1 – Salvation :

SALVATION TOWER S15 ( MAP SALVATION – SAL – MM1 )

Cách kiếm Annihilus :

ANIHILUS SMALL CHARM

Nạp lần đầu :

CHEST NEWBIE VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

Item Legend :

ITEM LEGEND

Cách mở map mm2 – LichKing

Wrath of the Lich King – MM2 S15

Cách fix lỗi c0005

https://docs.google.com/document/d/1F3QiT9LcSTnta-Xnljl4pEHqecRdqhdS2zKvW9eXR3c/edit?usp=drive_web&ouid=111200804362496873382

Cách mở map uber2 :

Leave a comment