Paladin Skill Upgrade

Paladin là một chiến binh sẵn sàng chiến đấu với niềm tin là lá chắn và chiến đấu cho những gì anh ta tin là đúng. Sự kiên định của anh ấy mang lại cho anh ấy sức mạnh để ban phước lành cho bạn bè và thực thi công lý tàn nhẫn với kẻ thù. Có những người gọi Paladin là một kẻ quá khích, nhưng những người khác nhận ra ở anh ta sức mạnh và lòng tốt của Ánh sáng.

Kỹ năng cộng hưởng khi skill gốc đạt level

KỸ NĂNG UPGRADE LEVEL SKILL ĐỂ CỘNG HƯỞNG
Smite (*) Level 20
Vengeance (*) Level 30
Conversion (*) Level 40

 

Số HIT khi ra skill up của các skill gốc

SKILL NAME LEVEL 20 LEVEL 30 LEVEL 40
Smite 8 16 24
Sacrifice 8 12 16
Zeal 3 6 9
Vengeance 3 6 9
Conversion 3 6 9
Holy Bolt 8 12 14
Blessed Hammer 6 8 12
Fist of the Heavens 4 8 12
Holy Shield 4 8 12
Charge 20 25 35

Leave a comment