Changelog cập nhật SS17.02 [ TESTING PHASE 2 ]

Để trở thành người giỏi nhất, bạn sẽ phải bắt tất cả… tin tức về phiên bản cập nhật của trò chơi!

THỜI GIAN TEST

Từ 12h00 ngày 6.2.2023 đến hết ngày 9.2.2023

Cách vào máy chủ test.

 • Mở Launcher D2VN
 • Chọn máy chủ S17 TEST
 • Vào game các bạn chọn Server Test
 • Tạo tài khoản ingame như Server Online, chúng tôi đã backup character từ Server Online sang Server Test

CẬP NHẬT CHUNG

– TIẾN HÀNH GỘP MÁY CHỦ S16 VÀ S17. TỪ GIỜ CHỈ CÒN MỘT MÁY CHỦ DUY NHẤT. (*)

– Loại bỏ Drop và Cube Ticket Map Salvation ở Baal.

– Loại bỏ Cube (Mephito, Diablo, Baal) Soul = Map Palace Garden.
– Loại bỏ Cube Ticket Palace Garden.
– Loại bỏ Cube Hellfire Torch x2 + Key Of Terror + Key Of Hate + Key Of Destruction + Magic Orb + Fostmourne Soul = Map Tunnel Mysterious.
– Loại bỏ Cube Ring Unique + Amulet Unique + Book Of The Cows Secret World = Map The Secret Cow Level 2.
– Thay đổi Cube
 • Cũ: Key Of Cursed + Key Of Slyness + Key Of Abjuration + Hellfire Torch + Magic Orb = Map Realm Of Sin.
 • Mới: Key Of Cursed + Key Of Slyness + Key Of Abjuration = Map Realm Of Sin.
– Thêm Drop (Mephito, Diablo, Baal) Soul ở các Boss Act LOD, tỷ lệ 30%.
– Loaị bỏ Drop Fostmourne Soul ở Boss Lich King map Icecrown Glacial.
– Loại bỏ Cube Annihilus + Ring Unique x3 + Amulet Unique x3 = Map Plain Of Souls.
– Làm lại Shop D2VN -> Tab Soul.
– Loại bỏ hệ thông Afk được Soul.
– Loại bỏ các Cube Item Upgraded
– Re-Roll Item Upgraded và Legend, Bless Soul, trừ Cube Item Legend.
– Loại bỏ kiểm tra chuyển sinh khi Cube Ticket.

 

Hệ thống Stack Charm mới

– Thêm Item Unique “Charm Guilt” dùng để stack Base Damage Skills Upgraded.
– “Charm Guilt” Drop ở Baal Normal, Nightmare, Hell tỷ lệ 5%.
– “Charm Guilt” sẽ ngãu nhiên Class Only.
– Thêm Item “Add opt stack Guilt” dùng để ép vào “Charm Guilt” để lấy op Base Damage Skills Upgraded = cách chuột phải, tỷ lệ Drop như sau:
 • Arena 85: 0.005%. 
 • The Secret Cow Level 1: 0.007%.  > 0.03%
 • The Secret Cow Level 2: 0.01%. > 0.03%
 • Salvation Tower Level (0,1,2,3,4), Summit: 0.012%. > 0.04%
 • Palace Garden, Dark Ruin, Oni Camp, Sky Chamber, Way To Heaven, Icecrown Glacial: 0.03%. > 0.07%
 • Cursed Sanctuary, Damned Sanctuary, Tunnel Mysterious, Cursed Keep, Realm of Sin: 0.07%. > 0.1%
 • Plain Of Souls, Diablo Fortress, Fortress Of Pestilence, Fortress Of Famine, Fortress Of War, Hell’s Abyss: 0.1%. > 0.25%
– Item “Add opt stack Guilt” sẽ có những cái hỏng tức là không có Op.
– Mỗi “Add opt stack Guilt” thêm 1 Stack và ngoại trừ 2 Skills Upgraded Conversion, Berserk thì là 2 stack.
– “Charm Guilt” tối đa 100 Stack Free (Level 1), muốn mở giới hạn thì mua Item “Add Level Guilt” để mở Level + Stack. (Giá 10.000 SOUL ở shop SOUL)

Phân bổ lại Arena

– Sửa lại Arena Level ở mức Hell:
+ Salvation Tower Level (0,1,2,3,4), Summit: 104 -> 95.
+ Palace Garden, Dark Ruin, Oni Camp, Sky Chamber, Way To Heaven, Icecrown Glacial: 107 -> 100.
+ Cursed Sanctuary, Damned Sanctuary, Tunnel Mysterious, Cursed Keep, Realm of Sin: 100 -> 105.
+ Plain Of Souls, Diablo Fortress, Fortress Of Pestilence, Fortress Of Famine, Fortress Of War, Hell’s Abyss: 100 -> 110.

 

Hệ thống Item Upgraded

– Hiện tại sẽ không còn Cube mà trực tiếp Drop.
– Các map sau nó sẽ Drop: Salvation Tower Level (0,1,2,3,4), Summit, Palace Garden, Dark Ruin, Oni Camp, Sky Chamber, Way To Heaven, Icecrown Glacial, Cursed Sanctuary, Damned Sanctuary, Tunnel Mysterious, Cursed Keep, Realm of Sin, Plain Of Souls, Diablo Fortress, Fortress Of Pestilence, Fortress Of Famine, Fortress Of War, Hell’s Abyss.
– Tỷ lệ Drop: 0.45%.
– Khi Drop ra nó sẽ ngẫu nghiên mất số dòng op theo từng Arena Level:
 • Arena Level 90: Tỷ lệ 80% mất từ 1 – 3 dòng op.
 • Arena Level 95: Tỷ lệ 80% mất từ 1 – 2 dòng op.
 • Arena Level 105: Tỷ lệ 40% mất từ 1 dòng op.
 • Arena Level 110: Tỷ lệ 20% mất từ 1 dòng op.
– Nếu Arena Level trên 100 thì mới xuất hiện thêm Item Upgraded Rare và Perfect (sẽ không ảnh hưởng mất số dòng op ở trên).
– Sẽ được gắn Owner khi Drop ra. (sẽ không ảnh hưởng mất số dòng op ở trên).
– Thêm ngẫu nhiên Class Only trên Item Upgraded đó (sẽ không ảnh hưởng mất số dòng op ở trên).
– Jewel hiện tại sẽ không có drop và đang được làm lại cho đúng giá trị của nó.
***** NEW *****

[Hệ thống Stack Item Upgraded]

– Thêm vật phẩm “Add Properties” tỷ lệ 0.01%, drop ở các map sau:
Palace Garden, Dark Ruin, Oni Camp, Sky Chamber, Way To Heaven, Icecrown Glacial, Cursed Sanctuary, Damned Sanctuary, Tunnel Mysterious, Cursed Keep, Realm of Sin, Plain Of Souls, Diablo Fortress, Fortress Of Pestilence, Fortress Of Famine, Fortress Of War, Hell’s Abyss.
– “Add Properties” chuột phải vào Item Upgraded là được, những Item Upgraded cũ sẽ không tác dụng, sẽ nó tăng thêm 1 Stack.
– Thêm vật phẩm “Unlock Stack” giá 500 soul ở trong Shop D2VN -> Tab Soul, dung để mở rộng thêm Stack khi hết Stack Free.
– Mỗi Item Upgraded có Stack Free và giới hạn khác nhau:
 • Common: Stack Free là 6, Max là 30.
 • Rare: Stack Free là 8, Max là 60.
 • Common: Stack Free là 16, Max là 120.

 

Quest Extra

– Mở lại hệ thống bảng Quest Extra.
– Loại bỏ lựa chọn Map The Secret Cow Level 1, Realm Of Sin, Sky Chamber.
– Loại bỏ lựa chọn độ khó Map.
– Hiện tại chỉ có các Map sau: The Secret Cow Level 2 (cow2), Salvation Tower Level 0 (Sal), Palace Garden (mm2), Tunnel Mysterious (uber2), Plain Of Souls (anni2).
– Các map sẽ có yêu cầu Soul và chế độ cố định.

 

Điều chỉnh về Boss

– Kill các Boss 60 giây sau sẽ được Soul:
 • Boss Act 1, 2, 3, 4, 5 ở LOD tương ứng số Soul: 1, 1, 1, 2, 3.
 • Boss Prime Baal, Prime Mephito, Prime Evil mỗi con 25 Soul. (Sal)
 • Boss God Of Fire, Ignus, Isair, Tyreal, Lich King tương ứng số Soul: 70, 130, 200, 250, 300. (mm2)
 • Boss Prime Countess, Prime Summoner, The Transcendent One, Azmodan tương ứng số Soul: 300, 300, 300, 350. (uber2)
 • Boss Famine of Diablo, Pestilence of Diablo, War of Diablo, Disaster of Diablo tương ứng số Soul: 350, 350, 350, 500. (anni2)

Leave a comment