Mở cửa máy chủ S12R

Xin chào các diabloers, xin lỗi vì đã để các anh em đợi lâu. Do quá trình update cần chuẩn bị kỹ càng nên ko thể nhanh được.

Máy chủ đã chính thức mở cửa vào lúc 20:00 – 17/1/2022

Timeline của máy chủ:

  • Giới hạn level 85 trong tuần đầu tiên.
  • COW 2 và UBER 2.
  • Code level 60 cũng sẽ cố gắng mở trong tuần này.

Tuần thứ 2:

  • Marketplace và Shop D2VN sẽ mở cửa trở lại.
  • Tiến hành chuyển giao số lượng rune từ máy chủ S13 sang. Mọi người vui lòng kiểm tra đến 20/1/2022 sẽ chỉnh thức close S13.
  • Tiến hành hoàn trả lại FGOLD từ S13 sang.

Leave a comment