Patch Notes 1.7.4#2

2022 Fix bugs

  • Sửa lỗi opt hút máu / mana của skill up
  • THỬ NGHIỆM – Spawn thêm cow 1 khi giết cow 2 (Sau 60s) ( Hiện tại đang duy nhất một lần spawn )

Leave a comment