Update tháng 6

Về boss MM2:

  • Giảm độ khó của các boss MM2
  • Tốc độ cast skill của boss MM2 được sửa lại.

Về hệ thống:

  • Nâng rate EXP lên x8 ( Không tác dụng khi bạn log thêm nhân vật trong room – Cái này là fix cứng )
  • Mở Shop General

Leave a comment