CHANGELOG UPDATE NGÀY 19/10/2022

CHANGELOG UPDATE NGÀY 19/10

-Thêm Legend Bow, công thức là: Legend Orb + Fragment 4 + Mana = Legend Bow.
– Thêm công thức Bolts giống toàn bộ Op và Cube Arrows.
– Fix lỗi hiển thị tên Skills Up trên bảng Stats.
– Fix lỗi Damage Skills Up bị trộn lẫn Damege khác và Op “Life/Mana Stolen Per Hit” không tác dụng khi kỹ năng không phải dạng Caster hoặc không có Weapon Dmg, giải thích như sau:
  • 1 Skills Up có 2 loại Dmg, Loại 1 là Base Dmg (Dmg cơ bản), loại 2 là Weapon Dmg (Dmg bonus từ vũ khĩ),
  • Nhưng Game hiện bị lỗi Base Dmg bị trỗn lẫn Base Dmg khác.
  • Lấy ví dụ: Skills Glacial Spike Up của Sor, bị lỗi nó đánh ra 2 loại Base Dmg Phys và Cold, khi không có Weapon Dmg.
-> Chính vì trộn Base Dmg Phys thì mấy Skills Up dạng Caster/không Weapon Dmg thì Op “Life/Mana Stolen Per Hit” không hoạt động.
-> Op “Life/Mana Stolen Per Hit” ban đầu chỉ có dạng Dmg Phys + Weapon Dmg mới kick hoạt, bây tác dụng cho toàn bộ.
-> Damage Physic đã được fix như hiện tại nên các bạn yên tâm không bị neft.
-> Physic DMG cho tornado và bar ww đc tăng 15%

Leave a comment