CHANGELOG UPDATE NGÀY 30/9/2022

CHANGELOG UPDATE NGÀY 30/9/2022

– Thêm chức năng Roll Item [Players Change] như roll Item Upgraded.
– Thêm công thức tạo Bless Soul = Item [Upgraded] hoặc [Players Change] + 2x Phôi Item Upgraded ( phôi c1 cùng loại với phôi Item [Upgraded] + ) Magic Orb.
– Bỏ abs ở boss UBER 2 thay vào đó là lượng dmg reduction.
– Roll ITEM C2 bỏ không cần Magic Orb

Bless Soul:
– Với vũ khí sẽ random các opt physic damage, magic damage, elem damage lần đầu tiên, sau khi vũ khí c2 chọn được opt từ lần thứ 2 ép bless soul trở đi sẽ chỉ update dồn cho opt đó.
– Với vũ khí c2 được ép stack, sau khi reroll sẽ mất stack và không hoàn trả.
– Các trang bị khác không bị random opt lần.

Leave a comment