[S12 Old] [Item] Hell Torch Upgraded [ Không hoạt động ở S18 ]

Hell Torch Upgraded là Item được custom thêm bởi D2VN nhằm tạo thêm luồng gió mới vào phiên bản gốc Diablo 2 LOD.

Thông số trang bị:

 • 20 Maxium Level Skills Upgraded
 • 1 ~ 50% to Break Cast Speed (PVM Only)
 • 1 ~ 50% to Break Attack Speed (PVM Only)
 • 5% Chance to cast level xx firestorm on striking
 • 1 ~ 3 Class Skill Levels
 • – 1 ~ 10 to Enemy Magic Resistance (PVM Only)
 • – 1 ~ 10 to Enemy Physic Resistance (PVM Only)
 • 1 ~ 20 to all Attributes
 • 1 ~ 20 All Resistance
 • Poison Absorb 1 ~ 10% (PVM Only)
 • Physic Absorb 1 ~ 10% (PVM Only)
 • Light Radius
 • Hydra Skill (x Charges)

Hell Torch là gì ?

Là phần thưởng khi bạn hoàn thành nhiệm vụ bí mật Uber Quest  . Bản thân Hell Torch đã có sẵn những chỉ số tuyệt vời để nhân vật của bạn có thể mạnh lên.

Làm sao để có Hell Torch Upgraded ?

Hell Torch Upgraded là item được nâng cấp từ Hell Torch khi bạn hoàn thành phụ bản thứ 3 là Raise Of UberMón trang bị này đem cho bạn rất nhiều chỉ số cực mạnh để đương đầu với các thứ thách tiếp theo.

Ở Phiên bản 2.3 Hell Torch Upgraded được cải thiện thêm gì ?

Ở phiên bản 2.3, D2VN đã thêm tính năng nâng cấp Hell Torch Upgraded từ 1 level của các Skill Up lên tối đa 20 level. Mỗi level sẽ cộng thêm sức mạnh cho Skill Up của nhân vật. ( Skill Up là gì bọn mình sẽ có bài viết sau )

Nguyên liệu cần chuyển bị để nâng cấp HT Upgraded

Nguyên liệu để UPGRADE Skill lên level 20:

Nâng cấp HT Upgraded sẽ được gì

Ngoài tăng lượng sát thương và hiệu ứng cho Skill Up của bạn, khi lên cấp cho HT Upgraded sẽ được thêm những hiệu ứng sau:

Từ level 4 đến level 16
Từ level 4 đến level 16

 

HT Upgraded level 20
HT Upgraded level 20

Leave a comment