fbpx

Giới thiệu:

  • Để nâng cao trình độ PvP cũng như gieo hành cho các đối thủ từng bán hành chính bản thân mình thì mình đã viết xong hết toàn bộ các kỹ thuật cơ bản cũng như các mánh khoé có thể sử dụng cho PvP. Dưới đây là toàn bộ bài viết về các thủ thuật này:

!!! Lưu ý : Nhớ bấm vào link màu cam để đọc bài nhé !!!

  • Stomping [Namelock, Lock (Stomp), Chainlock, Chain]:

Stomping [Namelock, Lock (Stomp), Chainlock, Chain] – Hướng dẫn PvP

  • Tank Trick [TT]:

Tank Trick [TT] – Hướng dẫn PvP

  • C-T Trick [CT]:

C-T Trick [CT] – Hướng Dẫn PvP

  • WSG [Weapon Switch Glitch]:

WSG [Weapon Switch Glitch] – Hướng dẫn PvP

  • NecroBone [IBS Train]:

NecroBone [IBS Train] – Hướng Dẫn PvP

  • Hammerdin [Smite]:

Hammerdin [Smite] – Hướng Dẫn PvP

  • Desynch Bug:

Desynch Bug – Hướng Dẫn PvP

  • Strength Bug [Str Bug]:

Strength Bug (Str Bug) – Hướng Dẫn PvP

  • BREAKPOINT:

BREAKPOINT – Hướng Dẫn PvP

Nếu có Trick gì mới mình sẽ viết thêm cho anh em.
Chúc toàn thể anh em Diabloer lên trình độ cao hơn nhoé xD From Vigor With Love !!!!

Leave a Reply