fbpx

Shop D2VN:

  • Thêm SHOP DIAMON
  • Mở bán vé SAL và Key UBER ( x 5 cái ) với giá 1000 DIAMON
  • Mở bán SKILL UPGRADE ( 89k FGOLD )

DIAMON System:

  • Tham gia COW1 để có thể nhận về Rose ( Click chuột phải sẽ nhận được DIAMON tương ứng )
  • 1 Rose sẽ được ngẫu nhiên từ 1 ~ 10 DIAMON
  • Làm sao để vào COW 1 (https://diablo2-vn.com/secret-cow-level-1/)

GIFTCODE:

  • Khi kích hoạt ANN sẽ nhận được thêm GIFTCODE miễn phí 10 chest unique item ( Không có upgrade )
  • Các bạn kích hoạt lại ở đây (https://diablo2-vn.com/huong-dan-kich-hoat-chat-tong-ann/)
  • Chỉ có tác dụng 1 lần / 1 tài khoản, ai chưa có thì kích hoạt lại.

Leave a Reply