HƯỚNG DẪN CƠ BẢN

Sự khởi đầu bao giờ cũng gian nan và vất vả, những hướng dẫn cơ bản sẽ giúp bạn có sự khởi đầu thuận lợi hơn.

  1. Tải và cài đặt
  2. Hướng dẫn sửa lỗi C000005
  3. Tạo nhân vật & Gameplay
  4. Kích hoạt chat tổng
  5. Làm nhiệm vụ và luyện cấp
  6. Tìm kiếm đệ tử
  7. Tìm quái vật vả vật phẩm
  8. Đi chăn bò
  9. Làm nhiệm vụ Wrath Of Lich King

            Top event collect

NHIỆM VỤ

Nhiệm vụ chính

Nhiệm vụ đặc biệt

video Hướng dẫn tân thủ

TỔNG QUAN VỀ D2VN

D2VN tung ra phiên bản Diablo II VIET NAM
với nhiều tính năng mới!