fbpx

Sơ lược : Đã đến lúc tìm và tiêu diệt 1 trong tam đại quỷ vương , Mephisto , để mở lại sự yên bình cho người dân vùng Kurast .

Cách làm : Tiêu diệt Mephisto.

Cách nhận : Nói chuyện với Ormus sau khi phá hủy Compelling Orb.

Gợi ý: Mephisto ẩn náu tại Durance of Hate Level 3.

Phần thưởng : Item drop từ Mephisto (rare, set, unique). Ngoài ra, tiêu diệt thành công Mephisto bạn có được Mephisto SoulStone, được phép chuyển lên Act IV

Maffer Dragonhand
Maffer Dragonhand
Bremm Sparkfist
Bremm Sparkfist
Wyand Voidfinger
Wyand Voidfinger

Thông tin:

  • Quest Given By Ormus
  • Quest Location Durance of Hate
  • Quest Goal defeat
  • Quest Reward Mephisto’s Soulstone and access to Act IV

How to get there: 

  • Kurast Docks (W)  Spider Forest (W)  Flayer Jungle(W)  Lower Kurast(W)  Kurast Bazaar(W)  Upper Kurast(W)  Kurast Causeway  Travincal(W)  Durance of Hate(W-level 2)
  • (W) indicates a Waypoint location

 


The Guardian

 

 

 

 

Leave a Reply