fbpx

【Chung】
➤ Charm bây giời tác dụng toàn bộ trong Inventory cho Pvm, Pvp chỉ 4 hàng dưới mới tác dụng.
➤ Thêm chức năng tách Cow Doll, Cow Horn thì theo số lượng, thay vì tách 1 cái.

➤ Thêm 2 chức năng CPU/FPS Fix, Cache Memory trong D2VN Setting.
♦ CPU/FPS Fix: Giảm CPU tiêu thụ và FPS Limit 60 – 80.
♦ Cache Memory: Mở rộng bộ nhớ đệm hình ảnh, lúc bật phải out ra vào lại mới có tác dụng,

➤ Thêm bảng Control PVP (điều khiển Pvp) dành cho Host, Admin, Game Master. Bao gồm
♦ Stack Mana x5: Bình mana dồn 5 bình trong 1 bình khi mua.
♦ No Item Upgrade: Không dùng Item Upgrade.
♦ No Charm Unique: Không dùng Item Charm Unique (Trừ Annihilus, Hellfire Torch).
♦ Max Absorbs 20%: Giới hạn Absorbs là 20%, khi bạn đeo item vượt quá nó cũng chỉ tính 20%.
♦ Maximum Resistance 85%: Giới hạn Maximum Resistance 85%, khi bạn đeo item vượt quá nó cũng chỉ tính 85%.
♦ No Skills Teleport: Không được sử dụng kỹ năng Teleport.
♦ Dead Drop Mana x5: Bạn chết sẽ rơi 5 bình mana.
♦ No Jewel Upgrade: Không dùng Jewel Upgrade trong Item.
♦ No Item Stack: Không dùng Item Stack.
♦ Auto Has Mana In Belt: Mỗi hồi sinh sau khi chết, tự động có mana trong Belt.
♦ Revive In Place: Hồi sinh tại chỗ.
★ Lưu ý: Trong khi đang bật Pvp mà cầm Item trên tay thì nó sẽ tự động
chuyển về Inventory, Stash, Cube (Nếu đầy nó sẽ xóa)

【Cube】
➤ Charm Wing + 200 Fire Work + 300 Ice = Charm Wing God of Frozen
➤ Charm Wing + 200 Fire Work + 300 Lava = Charm Wing God of Fire
➤ Charm Wing + 200 Fire Work + 300 Toxic = Charm Wing God of Toxic
➤ Charm Wing + 200 Fire Work + 300 Electron = Charm Wing God of Thunder
➤ Charm Wing God of Frozen/Charm Wing God of Thunder/Charm Wing God of Toxic/Charm Wing God of Fire + 300 Dragon Eye = Charm Aura Super Black Dragon

【Skills】
➤ Firestorm – Đưa về gốc khi Pvp.
➤ Molten Boulder – Đưa về gốc khi Pvp.
➤ Cloak of Shadows – Thêm tàng hình + delay cho Assassin thời gian Duration Skill chính nó. Khi bạn hoặc trap hoặc đệ tử, gây sát thương sẽ làm mất khả năng tàng hình và ngược lại. Trong lúc tàng hình sẽ tăng x5 dmg.
➤ Multiple Shot: Đưa về gốc khi Pvp (Thay đổi triggered).

【Fix Bug】
➤ Fix Timer Item làm mất chức năng pSpell (Chuột phải).
➤ Fix bị mất Item khi đang cầm trong lúc out, Nó sẽ tự động chuyển về Inventory, Stash, Cube (Nếu đầy nó sẽ xóa).
➤ Fix Skills tự động tìm mục tiêu sẽ không tác dụng với chế độ Spectator (Khán giả).

!! Tạm thời dừng chế độ obsever nhận exp 1 thời gian do lag (đang tìm cách khắc phục).