fbpx
[Chung]
  • Thêm lì xì cho anh toàn bộ Server, mỗi 1 tk chỉ được nhận 1 cái. Mọi người sẽ nhận được khi đăng nhập vào mùng 1 tết
  • Thêm 1 số mặt hàng mới trong Shop D2VN.
[Fix Bug]
  • Sửa lỗi Bag Add Propertions bị crash client.
  • Sửa lỗi lệnh #blacklist cho chủ phong (Host Room).
[Drop/Item]

-> Những vật phẩm sau chỉ hoạt động drop x3 và x5 tại 2 map Cow2 và Salvation2(mm2)

● Thêm vật phẩm Fire Work, Drop Cow 2 tỷ lệ (0.02% x3/x5)

● Thêm vật phẩm Lava, Drop Palace Garden tỷ lệ (0.01% x3/x5)

● Thêm vật phẩm Ice, Drop Dark Ruin tỷ lệ (0.01% x3/x5)

● Thêm vật phẩm Toxic, Drop Oni Camp tỷ lệ (0.01% x3/x5)


● Thêm vật phẩm Electron, Drop Sky Chamber, Way To Heaven tỷ lệ (0.00125% x3/x5)


● Thêm vật phẩm Dragon Eye, Drop Icecrown Glacial tỷ lệ (0.00125% x3/x5)


-> Những vật phẩm trên dùng để nâng cấp wing

Cách chế tạo wing: bằng cube

#300 ice + 200 fire work = Wing God of Frozen

Wing God of Frozen
Defense: 2000
+5 to all skill
500% enhance dame
30% chance to cast level20 frost nova when you kill an enemy
Cold resist 100%
30%to faster run walk
400% cold dame
Enhanced defense 500%
250% damage to undead
200 to life
Increase maximum life 15%
Dame reduce by 15%
Dame reduce 250
-30% enemy maximum resist Cold
lv 50 holy freeze aura when equipped

???

#300 toxic + 200 fire work = Wing God of Toxic

Wing God Of Toxic
Nguyên liệu: 300 toxic + 200 fire work
Cách tạo: bằng cube
Option:
Defense: 2000
+5 to all skill
500% enhance dame
30% chance to cast level20 poison nova when you kill an enemy
Poison resist 100%
30% to faster run walk
400% poison dame
Enhanced defense 500%
250% damage to undead
200 to life
Increase maximum life 15%
Dame reduce by 15%
Dame reduce 250
-30% enemy maximum resist Poison
lv 50 holy thorns aura when equipped

???

#300 lava + 200 fire work = Wing God of Fire 

Option:
Defense: 2000
+5 to all skill
500% enhance dame
30% chance to cast level20 fissure when you kill an enemy
Fire resist 100%
30% to faster run walk
400% fire dame
Enhanced defense 500%
250% damage to undead
200 to life
Increase maximum life 15%
Dame reduce by 15%
Dame reduce 250
-30% enemy maximum resist Fire
lv 50 holy fire aura when equipped

???

#300 electron + 3 wing ở trên= Wing God of Thunder

Option:
Defense: 2000
+5 to all skill
500% enhance dame
30% chance to cast level20 nova when you kill an enemy
Lightning resist 100%
30%to faster run walk
400% Lightning dame
Enhanced defense 500%
250% damage to undead
200 to life
Increase maximum life 15%
Dame reduce by 15%
Dame reduce 250
-30% enemy maximum resist Lightning
lv 50 holy shock aura when equipped

???

# 1 trong 4 wing trên + 300 Dragon Eye = Charm Super Black Dragon

Charm Supper Black Dragon
Nguyên liệu: 1 trong 4 wing trên + 300 Dragon Eye
+200 fire work
Cách tạo: cube
Option:
Defense: 2000
+7 to all skill
1000% enhance dame
Magic dame resist 100%
30% to faster run walk
500% Magic dame
Enhanced defense 500%
250% damage to undead
200 to life
Increase maximum life 15%
Dame reduce by 15%
Dame reduce 250
10% chance to block player in 1 second
20% avoid damage
-30% enemy maximum resist Magic
lv 50 Fanaticism aura when equipped
lv 50 Sanctuary aura when equipped

???

LƯU Ý: ??? là những dòng skill chuyên dụng theo từng nguyên tố của từng wing là gì thì ae đập sẽ rõ ahihi.

Wing God of Thunder

Không có mô tả ảnh.

Wing God of Toxic

Trong hình ảnh có thể có: đêm và trong nhà

Wing God of Fire 

Không có mô tả ảnh.

Wing God of Frozen

Trong hình ảnh có thể có: đêm và trong nhà

Charm Super Black Dragon

Trong hình ảnh có thể có: đêm và ngoài trời

[Op Item]● Sửa đổi cơ chế Op “-% Target Defense” khi Pvp, khi trên 100k defense thì nhận đầy đủ op đó, dưới 100k defense vẫn tính như cũ là / 2.
-> Ví dụ: Bạn có -50% Target Defense, đối thủ có 100k defense, thì đối thủ đó sẽ bị giảm còn 50k defense theo sát thương vật lý của bạn. Nếu đối thủ dưới 100k defense thì -50% thành / 2 = 25% (gốc).

[Skills]● Shock Wave: Tăng sát thương lên 6 lần (= sát thương lên monster), thêm 20% Knock back khi Pvp.
● Dragon Talon: Tăng 4 kick lên 5 kick. Thêm khả năng phá Chance To Block đối thủ khi trên 50%.

[Add pro]

● Thêm 2 add pro mới: Add % Magic dame Add -res Magic dame

[Vé drop x3 x5]

●Vé drop chính thức sẽ không còn giảm sức mạnh char chỉ tăng sức mạnh của monster.

●Gía vé drop x3 x5 sẽ được điều chỉnh lần lượt là 20.000Fgold và 40.000Fgold