Shop D2VN:

  • Charm EXP giảm từ 40k xuống còn 20k FGOLD
  • Charm EXP tăng giờ sử dụng từ 50h lên 168h
  • Charm EXP mua trong shop giờ có thể nhận EXP khi theo dõi người chơi
  • Charm EXP khi mua sẽ bị gắn OWNER ( khóa không thể cho người khác sử dụng )

Theo dõi người chơi

  • Giảm level có thể dùng theo dõi người chơi từ 30 xuống 18

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *