fbpx

Shop D2VN:

  • Charm EXP giảm từ 40k xuống còn 20k FGOLD
  • Charm EXP tăng giờ sử dụng từ 50h lên 168h
  • Charm EXP mua trong shop giờ có thể nhận EXP khi theo dõi người chơi
  • Charm EXP khi mua sẽ bị gắn OWNER ( khóa không thể cho người khác sử dụng )

Theo dõi người chơi

  • Giảm level có thể dùng theo dõi người chơi từ 30 xuống 18

Leave a Reply