Cùng xem cách đi UBER 2 của bạn Triều Triều Phạm nhé các bạn.

Cách vào RAISE OF UBER:

 • Key Of Terror x3 + Standard of Heroes = Open Map Tunnel Mysterious – Act 1 – Hell.
 • Key Of Hate x3 + Standard of Heroes = Open Map Cursed Sanctuary – Act 2 – Hell.
 • Key Of Destructions x3 + Standard of Heroes = Open Map Cursed Keep – Act 5 – Hell.
 • Key Of Slyness + Key Of Cursed + Key Of Abjuration + Hellfire Torch = Open Map Realm of Sin – Act 4 – Hell.

Thông tin về map:

 • Thêm map Tunnel Mysterious – Act 1, có boss Prime Countess, sẽ drop ra Key Of Slyness, map sẽ rất tối, không dùng được Town Portal.
 • Thêm map Cursed Sanctuary – Act 2, có boss Chimera, giết nó để được vào map Damned Sanctuary, không dùng được Town Portal.
 • Thêm map Damned Sanctuary – Act 2, có boss Prime Summoner, sẽ drop ra Key Of Cursed, không dùng được Town Portal.
 • Thêm map Cursed Keep – Act 5, có boss The Transcendent One, sẽ drop ra Key Of Abjuration, không dùng được Town Portal.
 • Thêm map Realm of Sin – Act 4, có boss Azmodan, sẽ drop ra vật phẩm Hellfire Torch Upgrade.
 • Thêm Skills Save Team: dùng để cứu đồng đội trong map Tunnel Mysterious, Cursed Sanctuary, Damned Sanctuary, Cursed Keep (Chỉ cần đi vào map sẽ tự động có, Delay 10 giây).

Các VIDEO của CLAN KIM LONG ( DIABLO 2 VIỆT NAM )

 • https://www.facebook.com/d2kimlong/videos/2702177346681143/
 • https://www.facebook.com/d2kimlong/videos/718877402021656/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *