fbpx

– Shop D2VN
– Cập nhật hình ảnh và thêm 1 số thứ mới, vào trong xem sẽ biết.
– Sửa lỗi Spectator khi nhận Exp. (Vấn đề bật/tắt sẽ do Admin config trên server), chỉ mỗi khi cầm charm exp thì spectator mới nhận Exp.
– Sửa lỗi Charm exp không nhận Spectator.
– Thêm Anti hack map, Anti AutoTeleport và Light Radius (ánh sáng bán kính). Còn việc sửa dụng hay không là do Admin config trên server.
– Thêm Skills Teleport cho Boss Mephisto, tỷ lệ 50% và khoảng cách 20 Radius.
– Thêm giới hạn lên Level, cái này do Admin config.

Leave a Reply