fbpx

  [Chung]


  ● Làm lại hệ thống Uber Quest để Offline có thể chơi được.
  ● Làm lại hệ thống World Event chỉ tác dụng trong Room, Thay vì toàn bộ server, để Offline có thể chơi được.
  ● Tối ưu hệ thống đồng bộ K/D/A.
  ● Tối ưu hệ thống AutoTeleport, Reveal Map,… chạy độc lập.
  ● Làm lại và mở rộng hệ thống văn bản báo lỗi (Ví dụ: Khi bị Kick, kiểm tra phiên bản).
  ● Thêm lệnh #ghost là 1 trạng thái chết giả (gần giống như Spectator, nhưng được di chuyển tự do), dùng để làm stream hay xem gì đó. (không thể bật PK).
  ● Làm đậm hiển thị socket thêm 25%.
  ● Thu phí Key99 khi chuyển lại thành FGold là 5%.

  [Shop D2VN]


  ● Thêm button Owner khi mua các Item có gẵn sẵn Owner. (Hiện tại chỉ hoạt động trên Soul).

  [Fix Bug]


  ● Fix rò rỉ bộ nhớ Shop D2VN khi gửi gói tin về Client.
  ● Fix lỗi bật/tắt Shop D2VN trên Server + Client.
  ● Fix lỗi lệnh #monster để set HP cho chuẩn, không bị mất.

  [Map Arena]


  [Item]


  ● Annihilus Upgrade có 1 Passive mới (Yêu cầu Level >= 90 trở lên) là: Khi tích đủ tổng sát thương theo công thức (1m * Level nhân vật), khi tích đủ sẽ tự động kích hoạt Aura Heavenly Grace tăng các chỉ số sau:
  ● Thời gian duy trì Aura: 10s + 1s/Level nhân vật.
  ● Thêm Attack Speed: 50% + 2%/Level nhân vật.
  ● Thêm Cast Speed: 50% + 2%/Level nhân vật.
  ● Thêm Break Speed: 30% + 2%/Level nhân vật.
  ● Thêm Break Immnue: 30% + 2%/Level nhân vật.
  Lưu ý: Khi chết hoặc Out ra nó sẽ tính lại tổng sát thương.

  [Control PVP]


  [Cube]


  ● Annihilus + The Stone of Jordan = Map The Hell (Act 1).
  ● 3 (Ohm – Zod) Rune + 1 Hammer Gold = 1 Rune Gold.
  ● 5 (Lem – Vex) RuneRune + 1 Hammer Gold = 1 Rune Gold.
  ● 10 (El – Fal) Rune + 1 Hammer Gold = 1 Rune Gold.

  [Map/Boss/Drop]


  ● Cow 2 thêm Drop Hammer Gold – 0.001%.
  ● Thay đổi mô hình và đổi tên Boss sau: Black rock shooter -> Ignus, Sesshomaru -> Isair.
  ● Sửa lại toàn bộ chỉ số những Boss sau: God Of Fire, Ignus, Isair, Tyreal, Lich King, và HP mặc định theo từng Boss như sau: 500 tr, 700 tr, 1 tỷ, 1 tỷ 500tr, 2 tỷ.
  ● Tăng x2 Damage, Tăng HP từ 10m -> 200m Boss Cow King’s Throne. Drop ra Gold Rune theo tỷ lệ: Zod – 0.244%, Cham – 0.488%, Jah – 0.975%, Ber – 1.494%, Sur – 2.44%, Lo – 4.359%
  ● Thêm Map The Hell, trong đó có cái tảng đá ở giữa dùng skill Summon Rits, đứng gần để triệu hồi Super Diablo (500m HP), và 6 thuộc hạ siêu khỏe (50m HP). Giết Boss xong sẽ Drop Annihilus Upgrade và 1 số Item khác (0.01% Skills Upgradae, 15% Ring SOJ, x2 Drop Gold Rune giống Cow King Throne)..

  [Skills]


  ● Không gì hết đợi patch 1.9 đi -_-.

Leave a Reply