NHIỆM VỤ CƠ BẢN (CẤP ĐỘ DỄ)

  • Level 1 đến 20: bạn hãy đi cùng những người level dưới 25 cung nhau đánh act1 normal , act 2 normal. Nếu qua act 2 hãy train ở waypoint cuối act2 để lên lv20 nhé.
  • Level 20 đến 24 : hãy đi cow level normal nếu có thể. (có thể rush normal- qua màn và giết baal act5 rồi quay lại đánh cow normal) Hoặc baal normal
  • Level 25 đến 39 : level 25 bạn có thể đi chung với bất kì char level cao nào mà vẫn nhận exp đầy đủ.Nếu có khả năng (có người giúp) nên đi chaos of sanctuary act4 night để lên level 40. Không thì rủ nhau baal normal lên 40.
  • Level 40 đến 60 : level 40 bạn đủ điều kiện qua night , hãy đánh baal night để hoàn thành night. Sau đó nếu có thể (có người kéo) đi chaos hell lên đến lv60. Nếu không hãy baal night đến lv60
  • Level 60 trở lên bạn đủ khả năng qua hell : hãy rush hell để hoàn thành hell. Hãy rủ nhau BH lien tục lên lv , ít nhất cũng 7x để có thể tách riêng đi 1 mình dễ dàng.

Nhiệm vụ ĐẶC BIỆT (CẤP ĐỘ TRUNG BÌNH)

Yêu cầu: đã hoàn thành nhiệm vụ cơ bản ở chế độ HELL

Nhiệm vụ WRATH OF THE LICH KING

Đang trong quá trình xây dựng nội dung.