fbpx

Horadric Cube
Horadric Staff

 

Horadric Amulet
Horadric Amulet

Sơ lược : Những vị bô lão ngày xưa, sau khi phong ấn ác quỷ đã phân tách cây gậy Horadric Staff ra thành 2 phần, cây gậy bằng gỗ và phần đầu bằng kim loại – nhằm tránh việc chúng bị đánh cắp bởi những kẻ ác độc với âm mưu triệu hồi quỷ dữ

Cách làm : Hợp thành 2 phần của cây gậy bằng cách kết hợp chúng sử dụng Horadric Cube, sau đó mang cây gậy tới Tal Rasha và dùng nó để mở cửa căn phòng đã bị phong ắn năm xưa

Cách nhậnMang Horadric Scroll – thu được khi đánh bại Radament – tới cho Cain

Gợi ý : Horadric Cube thu được tại Halls of the Dead, Staff of Kings thu được ở Sand Maggot Lair và Horadric Amulet thì ở Claw Viper Temple. Đặt 2 phần vào Horadric Cube và hợp thành chúng.

 

 

Phần thưởng: the Horadric Staff

(Một phần thưởng vô giá, đó là chiếc hộp Horadric Cube)

Thông tin:

  • Quest Given By Cain
  • Quest Location Halls of the Dead, Maggot Lair, Claw Viper Altar
  • Quest Goal re-assemble the Horadric Staff
  • Quest Reward the Horadric Staff  

How to get there: 

  • For the Cube: Lut Gholein (W)  Rocky Waste  Dry Hills (W)  Halls of the DeadFor the Shaft: Lut Gholein (W)  Rocky Waste  Dry Hills (W)  Far Oasis(W)  Maggot LairFor the Amulet: Lut Gholein (W)  Rocky Waste  Dry Hills (W)  Far Oasis(W)  Lost City(W)  Valley of the Snakes  Claw Viper Temple
  • (W) indicates a Waypoint location

 


Coldworm

 

 

 

 

Leave a Reply